Παρασκευή 30 Αυγούστου 2013

3524 - Επιστολή του Γέροντα Ιωσήφ του Ησυχαστή σε φοιτητή (Ιούνιος 1959)Πρός ωάννη,
φοιτητή Θεολογικς Σχολς
Τιμίου Σταυρο, Μπρούκλιν Βοστώνης.

 γιον ρος, τ  5/6/1959.

Ες τόν γαπητόν ωάννην μου
εχομαι γείαν μακράν καί Θεο φώτισιν.
Νά σο νοίξ τόν νον τ Πνεύματι Ατο τo γαθ, πως ξαπέστειλε ες τούς γίους Ατο μαθητάς.
Λοιπόν, υέ γαθέ, φοβο τόν Θεόν καί πράττε τάς ντολάς Του καί ε σοι γένηται.
Σήμερον λαβον τήν πιστολήν σου καί εδον τά ν ατ, καί πολύ χάρην που ζητες τροφήν διά τήν ψυχήν σου. Βιάζου λοιπόν, γαθό μου παιδί, καί πρτον νά λές τήν εχήν. Μνημόνευε τό νομα το Θεο, διά νά σο μνημονεύσ καί Θεός ν καιρ πειρασμο.
,τι κάμνεις νον καί φρονν, λέγε σέ κάθε στιγμήν: «ωάννη, πρόσεχε σέ βλέπει Θεός· εναι παρών, εναι δίπλα σου. λα τά βλέπει καί παραβλέπει· δέν δύνασαι νά τόν λανθάνς σέ τίποτα. Εσαι να σκουλήκι κοντά Του, να μυρμήγκι».
Μά Θεός εναι Θεός πολυόμματος, που βλέπει παντο. νος σου πρίν κινηθε νά σχηματίσ τόν λογισμόν, Θεός τό ξεύρει. Διατί λοιπόν σύ δέν τό βλέπεις; ρασις το Θεο εναι γνσις περί Θεο.
Λοιπόν, ταν σύ δέν μαρτάνς, δέν ψεύδεσαι, δέν κατακρίνς, δέν πονηρεύεσαι κατά το πλησίον σου, τότε χεις φόβον Θεο. Τότε εσαι σοφός καί κατανοες τόν Θεόν, καί διά νά μήν Τόν λυπήσς δέν μαρτάνεις. Καί ατή εναι ρασις το Θεο, καί Θεός βλέπων τά πάντα σέ σκεπάζει πό τάς παγίδας το σαταν.
δού τρόπος πς νά φυλάγεσαι, υέ μου γαπητέ, πό τάς παγίδας το σαταν. ρκοσι πρός τό παρόν. Σς εχομαι.
Ταπεινός π. ωσήφ.

Πηγή: Θείας Χάριτος Εμπειρίες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου