Παρασκευή 30 Αυγούστου 2013

3523 - Δεν νοείται τις ζωντανός εν Χριστώ άνευ προσευχής. - Αρχιμανδρίτης Αιμιλιανός Σιμωνοπετρίτης

Κανείς μας δὲν ἀγνοεῖ, ὅτι ἡ προσευχὴ εἶναι πρωταρχικὴ ἀνάγκη κάθε ψυχῆς, δένδρον ζωῆς, τὸ ὁποῖον τρέφει τὸν ἄνθρωπον καὶ τὸν ἀφθαρτοποιεῖ, διότι τὸν καθιστᾶ κοινωνὸν τοῦ ἀϊδίου καὶ ἀφθάρτου Θεοῦ. Ὅπως δὲν ὑπάρχει ἄνθρωπος χωρὶς ψυχήν, ἔτσι καὶ δὲν νοεῖται τὶς ζωντανὸς ἐν Χριστῷ ἄνευ προσευχῆς. 
Αρχιμανδρίτης Αιμιλιανός Σιμωνοπετρίτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου