Τρίτη 22 Μαΐου 2012

1304 - Έκδοση Διαμονητηρίου το 1903


Καρυές. Πύργος και κωδωνοστάσιο Πρωτάτου,
χωρίς το Ιεροκοινοτικό Μέγαρο
Φωτογράφος: Cuville Fernand, 1918
Ο αποβιβαζόμενος εις Άγιον Όρος είτε ως επισκέπτης είτε επί σκοπώ να μονάση εν αυτώ εγχειρίζει τω Αστυνόμω το διαβατήριον ή νοφούζιον ή τεσκερέν αυτού άμα τη επί της παραλίας της Δάφνης αποβιβάσει αυτού προς καταγραφήν του ονόματος αυτού εν τω αρμοδίω βιβλίω της υπηρεσίας, είτα δε ανέρχεται ελευθέρως εις Καρυάς και την επομένην λαμβάνει αυτό παρά του επί των διαβατηρίων τεταγμένου υπαλλήλου.

Στην Ιερά Επιστασία. Το σφράγισμα των διαμονητηρίων. Καρυές 1947
Φωτογράφος: Χαρισιάδης Δημήτρης
Έχων δε ήδη το διαβατήριον αυτού εμφανίζεται ενώπιον της ιεράς Επιστασίας, παρά της οποίας λαμβάνει διαμονητήριον εσφραγισμένον τη μικρά σφραγίδι του Πρωτεπιστάτου. Ούτω δε εφωδιασμένος, αφ ου καταθέση το διαβατήριον αυτού εν τω γραφείω της Ιεράς Κοινότητος επί επιστροφή κατά την εξ Αγίου Όρους αναχώρησιν, εισέρχεται εις πάσας τας Μονάς ελευθέρως. Σημειωτέον δ' ότι εις επισήμους επισκέπτας δίδεται συστατήριος επιστολή εν η τίθεται η μεγάλη σφραγίς.

Από το βιβλίο του Γερασίμου Σμυρνάκη ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ, εκδ. ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ, Καρυές Αγίου Όρους 2005, σελ. 339 ( φωτογραφική ανατύπωση έκδοσης του 1903)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου