Τετάρτη 16 Μαΐου 2012

1268 - Η κτιτορική επιγραφή στο κωδωνοστάσιο του Πρωτάτου (1781)


Στο κωδωνοστάσιο του Πρωτάτου, αρκετά υψηλά, ώστε να είναι πολύ δύσκολη έως αδύνατη η ανάγνωσή της, υπάρχει η κτιτορική επιγραφή με ημερομηνία 1η Ιουλίου 1781.

Ο Γεράσιμος Σμυρνάκης στο βιβλίο του ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ (1903), γράφει:
Το σεσαθρωμένον τριώροφον κωδωνοστάσιον του Ναού του Πρωτάτου ιδρυμένον προ της ανατολικής πύλης του κατ' άρκτον νάρθηκος αυτού επί προστόου, δι ου και η προς τον ειρημένον ναόν κυρία είσοδος, (εν η κατέρχονται οι αντιπρόσωποι της ιεράς Κοινότητος μετά της ιεράς Επιστασίας παρατασσόμενοι προς υποδοχήν επισήμου τινός προσώπου Αρχιερέως ή λαϊκού),

 ανηγέρθη τη 1η Ιουλίου 1781, ως δείκνυσιν η εν τη προσόψει, άνωθεν της τοιχογραφίας της Θεοτόκου επιγραφή επί ημιτοξοειδούς πλακός εκ μαρμάρου έχουσα ώδε:
αριστερό "κλικ" για μεγέθυνση.

Παλαιοτάτου χρόνου εις κάλλος δ' αύθις εκ βάθρων καινουργηθέν επιστασία κυρού Κωνσταντίνου Ξενοφωντηνού, και Γαλακτίωνος Γέροντος Λαυριώτου, και Θεοδούλου Γέροντος Ιβηρίτου, δια δαπάνης Χατζή Αναστασίου Θωμά, Μιχαήλ Ιωάννου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου