Τετάρτη 28 Μαρτίου 2012

986 - Το Άγιον Όρος στα χρόνια της Απελευθέρωσης


Ζ' Επιστημονικό Συνέδριο
23, 24 και 25 Νοεμβρίου 2012
Αίθουσα Κεντρικής Δημοτικής Βιβλιοθήκης
Θεσσαλονίκη

2 Νοεμβρίου 1912
Έλληνες αξιωματικοί και μοναχοί στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου
Φωτογράφος ιεροδιάκονος Προκόπιος


Η επέτειος για τη συμπλήρωση των εκατό ετών της απελευθέρωσης του Αγίου Όρους από την οθωμανική κυριαρχία δίδει την ευκαιρία να ερευνηθεί όχι μόνο το ιστορικό γεγονός της απελευθερώσεως της αθωνικής χερσονήσου από τον ελληνικό στρατό το 1912, αλλά και η ιστορία του Αγίου Όρους από τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα ως περίπου και την δεκαετία που ακολούθησε την ενσωμάτωση του Αγίου Όρους στο σύγχρονο ελληνικό κράτος.
Στόχος του Συνεδρίου είναι η συμβολή στην έρευνα μιας ελάχιστα μελετημένης ιστορικής περιόδου του Αθωνικού μοναχισμού, μιας περιόδου η οποία αρχίζει με γενικότερες ανακατατάξεις στη Βαλκανική (τελευταίες δεκαετίες 19ου αιώνα), σηματοδοτείται με την απελευθέρωση και ενσωμάτωση της Μακεδονίας και του Αγίου Όρους στο ελληνικό βασίλειο και οριοθετείται, μετά από εσωτερικές και εξωτερικές (πολιτικές και διπλωματικές) διεργασίες, με τη δημιουργία της σύγχρονης πραγματικότητας του Αθωνικού μοναχισμού.
Το Συνέδριο δίδει την ευκαιρία να εξετασθούν, κατά το δυνατόν συνθετικά, εκτός από τα γεγονότα της απελευθέρωσης, το διεθνές περιβάλλον, οι σχέσεις με τις κρατικές οντότητες της εποχής, η θεσμική οργάνωση και ακόμη ο πνευματικός βίος, ο δομημένος χώρος και οι λειτουργίες του καθώς και τέχνη που αναπτύσσεται στον Άθω την περίοδο αυτή.
Ενδεικτικές θεματικές ενότητες είναι: 
1. Το Άγιον Όρος, από την οθωμανική αυτοκρατορία στο ελληνικό βασίλειο: εσωτερικοί θεσμοί λειτουργίας, σχέση με τις οθωμανικές, ελληνικές και σλαβικές κοσμικές αρχές. 
2. Το «χρονικό» της απελευθέρωσης. 
3. Το Άγιον Όρος και η Θεσσαλονίκη. 
4. Ο δομημένος χώρος και η τέχνη: αρχιτεκτονική, οικιστικά συγκροτήματα, ζωγραφική, γλυπτική, άλλες τέχνες και τεχνίτες (εργαστήρια χαρακτικής και φωτογραφικά εργαστήρια κλπ.). 
5. Η παιδεία στο Άγιον Όρος, οι Αθωνίτες λόγιοι και η ανάδυση των αθωνικών ερευνών. 
6. Ο πνευματικός βίος: θεολογικά ρεύματα, ασκητικές μορφές, μεγάλες προσωπικότητες του/στον Άθω.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
*Έκθεση Ιστορικής Φωτογραφίας με τίτλο "Το Άγιον Όρος και η Θεσσαλονίκη των αρχών του 20ου αιώνα".
* Φωτοαναστατική έκδοση σπάνιου ή εξαντλημένου βιβλίου.
*Κατάλογος Έκθεσης.
*Έκδοση 11 ερευνητών για την περίοδο λίγο πριν λίγο μετά την Απελευθέρωση του Αγίου Όρους.
*Πρακτικά του Συνεδίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου