Σάββατο 24 Μαρτίου 2012

969 - Ξημερώνει η 25η Μαρτίου. Διπλή Γιορτή


Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Βημόθυρα
Ιερό Χιλιανδαρινό Κελλί Μαρουδά
Έργο Γεωργίου Μητροφάνοβιτς, 1653/4


1 σχόλιο: