Τρίτη 10 Απριλίου 2012

1075 - Οσιομάρτυς Χρύσανθος (+1821)


Αγιορείτης Άγιος
Μνήμη 10 Απριλίου


Αδελφός της Ιεράς Μονής Ξενοφώντος. Μαρτύρησε στην Κωνσταντινούπολη στις 10 Απριλίου 1821, την ίδια ημέρα που μαρτύρησε και ο άγιος πατριάρχης Γρηγόριος ο Ε΄.
 Η μνήμη του άγνωστη στους συναξαριστές και λείπουν στοιχεία του βίου του. Περί της μαρτυρικής του τελειώσεως αναφέρει χειρόγραφο της Μονής Ξενοφώντος: «10 Απριλίου ημέρα της Λαμπροφόρου Αναστάσεως του Κυρίου ξίφει ετελειώθη εν τη βασιλευούση ο ημέτερος γερο-Χρύσανθος παρά τινος αγαρηνού, υπέρ της ευσεβείας».


Μοναχού Μωυσέως Αγιορείτου, ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου