Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019

12779 - Ο μύλος της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου

Τον Οκτώβριο του 1869, η κτιτορική επιγραφή του νερόμυλου στο Βατοπαίδι, τονίζει τα πλεονεκτήματα της νέας τεχνολογίας εκείνης της εποχής:
«ΜΎΛΟς Ως ΊΠΠΟΣ ΠΤΕΡΩΤΌς ΚΙΝΟΎΜΕΝΟς ΑΛΈΘΕΙ ΣΊΤΟΝ ΔΙΑ ΤΟΥ ΎΔΑΤΟς ΚΑΙ ΠΑΝΤΑς ΔΙΑΤΡΕΦΕΙ. ΟΎΤΟς ΔΑΠΆΝΑΙς ΙΔΡΥΤΑΙ Της ΤΟΥ ΒΑΤΟΠΕΔΊΟΥ ΕΠΊ ΤHς ΘΈΣΕΩς ΑΥΤΗς ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΎ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΝΈΑΝ ΌΜΩς ΜΈΘΟΔΟΝ ΚΟΜΨΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΈΧΝΗΝ ΤΑΧΕΊΑΝ ΈΧΩΝ
ΚΊΝΗΣΙΝ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΕΊ ΚΑΙ ΤΈΡΨΙΝ. ΕΝ ΈΤΕΙ ΤΩ ΧΙΛΙΟΣΤΏ ΚΑΙ ΤΩ ΟΚΤΑΚΟΣΙΟΣΤΏ ΕΞΗΚΟΣΤΏ ΈΝΝΑΤΩ ΕΝ ΤΩ ΜΉΝΙ ΔΈΚΑΤΩ».
Σήμερα βέβαια, νερόμυλοι δεν υπάρχουν στο Άγιο Όρος. Οι διακονητές μοναχοί χειρίζονται σύγχρονα μηχανήματα ικανά να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες των μοναστηριών.
Ακολουθεί μια φωτογραφική ξενάγηση στο μύλο της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου, δανεισμένη από την αξιόλογη σελίδα https://asceticexperience.comΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου