Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019

12777 - Ιερομόναχος Μελχισεδέκ Νεοσκητιώτης (1875 - 20 Νοεμ. 1937)

Κατά τον Γέροντα Ιωσήφ Βατοπεδινό (†2009), υπήρξε «άνδρας αγωνιστής και πλήρης θείου φόβου και πίστεως. Ο ευλαβέστατος αυτός Γέρων ήτο κοσμημένος με την χάριν της ιερωσύνης, την οποίαν ετίμησε με την καθαράν και ακριβή του ζωήν. Πάρα πολύ όμως ηγωνίζετο στην νηστεία και το πένθος, που πάντοτε το εκρατούσε αδιάλει­πτα.
Συνέχεια

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου