Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019

12737 - Ο Βίος του Αγίου Σάββα του Χιλανδαρινού δια χειρός παπα Αναστάση

Ἁγίου Σάββα τοῦ Χιλανδαρινοῦ
Βίος καί Πολιτεία.
1219 - 2019
800 χρόνια ἀπό τήν χειροτονία τοῦ Ἁγίου Σάββα
ὡς πρώτου Ἀρχιεπισκόπου Σερβίας
ἀπό τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη

Ἡ χειροτονία τοῦ Ἁγίου Σάββα ὡς Ἀρχιεπισκόπου
Σερβίας ἀπό τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη Μανουήλ Α´ τόν Σαραντινό καί ἡ παράκληση τοῦ Αὐτοκράτορα Θεοδώρου Α´ τοῦ Λάσκαρη πρός τόν Πατριάρχη, νά δώσει αὐτοκεφαλία στήν Ἐκκλησία τῆς Σερβίας, τόν μόνο ἔχοντα τό ἀναφαίρετο τοῦτο δικαίωμα, κατά τήν πίστη τοῦ Ἁγίου Σάββα θά μποροῦσε νά διατηρήσει τήν ἐνότητα τῶν ὀρθοδόξων ἐκκλησιῶν κατά τῶν αἰρέσεων.
Ἡ Δ´ Σταυροφορία ξεκίνησε γιά τήν ἀπελευθέρωση τῆς Ἁγίας Ἱερουσαλήμ, ἀλλά ὁ σκοπός τους ἦταν ἄλλος, ἡ κατάκτηση τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἡ ὁποία βρίσκεται τώρα στά χέρια τῶν λατίνων. Ὁ Πατριάρχης Μανουήλ καί ὁ Αὐτοκράτορας Θεόδωρος βρίσκονται πρόσφυγες στή Νίκαια τῆς Βιθυνίας, ἐδῶ συντάχθηκε τό σύμβολο τῆς Πίστεως μας στήν Α´ Οἰκουμενική Σύνοδο καί στή Ζ´ ἀποκατεστάθηκε ἡ ὡραιότητα τῆς ἐκκλησίας μέ τήν ἀναστήλωση τῶν ἱερῶν εἰκόνων.....
π. Ἀν.
πηγή : «Ἁγίου Σάββα τοῦ Χιλανδαρινοῦ
Βίος καί Πολιτεία». Ἐκδόσεις Ἑρμηνεία - Ἅγιον Ὄρος

Τά παρακάτω ἔργα ἐκτίθενται στόν ἐκθεσιακό χῶρο τῆς Ἁγιορειτικῆς Ἑστίας (Ἐγνατία 109, Θεσσαλονίκη) μέχρι τά μέσα Δεκέμβρη.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου