Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019

12742 - Νέο τεύχος (2019) του περιοδικού «Ο ΟΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ»

Ἐτησία περιοδική ἔκδοσις τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου περιέχουσα κείμενα Ὀρθοδόξου δογματικῆς καί ἠθικῆς διδασκαλίας, καθώς καί κείμενα περί Ὀρθοδόξου Μοναχισμοῦ, νήψεως καί νοερᾶς προσευχῆς κατά τήν ἐν Ἁγίῳ Ὄρει παράδοσιν. 
Τεύχος 2019
Σχῆμα: 14 x 20. 
        Τιμή: 5,00€ 
Περιεχόμενα τεύχους:


Ὁσία Σοφία τῆς Κλεισούρας
Περί τῆς έν Χριστῷ Ζωῆς
Ὁ ποιῶν τό θέλημα τοῦ Θεοῦ μένει εἰς τόν αἰῶνα
Πορεία πρός τόν Χριστόν
Το βιβλίο «Πνευματικά Γυμνάσματα» τοῦ ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου
Ὁ ἅγιος Ἰουστίνος Πόποβιτς κατά τόν Γέροντα Γεώργιο Καψάνη
Εἰς τόν ὅσιον Ἰάκωβον Τσαλίκην
Ἡ ἀπλότης, ἡ πτωχεία, τό ταπεινό φρόνημα καί τό πνευματικό πρόγραμμα προϋποθέσεις τῆς κατά Θεόν προόδου
Γέροντας Γρηγόριος. Ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Δοχειαρίου


Ἐπίκαιρα γεγονότα καί θέματα:
     Τά δίκαια τῶν Ἐκκλησιῶν καί ἡ ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας (σχόλιο)
     Ἐπικήδειος εἰς τόν Γέροντα Αἰμιλιανόν Σιμωνοπετρίτην

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου