Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019

12746 - Αγιορειτικό σπάνιο βιβλίο

Ἀκολουθία Χαριστήριος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου διά τήν ἀπαλλαγήν τῆς βαρβαρικῆς δεκαετοῦς τυραννίδος ὑπ᾿ αὐτῶν τοῦ Ὄρους Ἄθω, ψαλλομένη τῇ Νέᾳ Κυριακῇ τοῦ Θωμᾶ. / 
     Εἰλημένη ἐκ τοῦ ἐν τῷ τυπικαρίῳ τοῦ Ἱ. Καθολικοῦ Ναοῦ τῆς Ἱ. Μονῆς τοῦ ἁγίου Παύλου τοῦ Βασιλογόνου. / 
      Νῦν τό πρῶτον τύποις ἐκδίδεται ὑπό Σωτηρίου Ν. Σχοινᾶ / Φεβρουάριος 1937 / Ἐν Βόλῳ.
Σχετικά:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου