Σάββατο 11 Μαΐου 2019

12032 - Μοναχός Σπυρίδων Μικραγιαννανίτης (1951 - 11 Μαΐου 2015)

Ὁ Λεβεντόκορμος, λεβεντόψυχος καὶ αὐθεντικὰ ταπεινὸς π. Σπυρίδων ἔφυγε "πρὸς ὅν ἐπόθησε", λόγῳ ἀσθενείας καρκίνου, τὴν Δευτέρα 11 Μαΐου 2015 καὶ ὥρα 4.30 π.μ.. Πρὸς ἐκεῖνον ποὺ ἀπὸ τὴν ἡλικία τῶν 20 μόλις ἐτῶν ἀφιέρωσε τὴν ζωή του, γενόμενος μοναχὸς στὴν Καλύβη τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στὴν μικρὰ Ἁγία Ἄννα.
Θλω πολλ, πάρα πολλ ν γράψω φο μς συνέδεε πολύχρονη κα πολυφίλητη φιλία. Θ γράψω σα τρα θυμμαι κα σα μπορ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου