Παρασκευή 10 Μαΐου 2019

12026 - Σεπτής Μορφής Απεικόνισμα

Του Μητροπολίτου Φιλαδελφείας Μελίτωνος | Romfea.gr
φιλανθρώπως δεσπόζων τς ζως καί κυριεύων το θανάτου ναστάς κ νεκρν Κύριός μας, ζωήν καί φθαρσίαν δωρούμενος, κάλεσε τάς πρωϊνάς ρας τς ορτς το θαυματουργο Χριστοφόρου πλησίον Του μίαν εράν, σεπτήν καί θεοφιλ ψυχήν, τόν είμνηστον Γέροντα Αμιλιανόν τόν Σιμωνοπετρίτην, τόν κ τν κλεινν Μετεώρων ες τήν κλιτύν το γίου ρους θω μεταφυτευθέντα καί θεαρέστως, θεοπρεπς καί φιλοθέως διακονήσαντα τό μυστήριον το γγελικο Σχήματος ν λόγοις, ν ργοις, κυρίως μως διά τς σκητικς βιοτς καί πολιτείας του, πί πσι δέ διά το φωτεινο παραδείγματός του, διά τν μιλιν καί συγγραφν του καί διά τς διαλείπτου προσευχητικς κοινωνίας του μέ τό Θεον, τήν γίαν καί μοούσιον καί διαίρετον καί Ζωοποιόν Τριάδα, τήν Μίαν Θεότητα καί Βασιλείαν καί Κυριότητα καί Δύναμιν. Ατή ήττητος Δύναμις το μπνευσις καί κινητήριος ρμή πάσης πρωτοβουλίας του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου