Τρίτη 20 Μαρτίου 2018

10397 - Ε, μπρε, προς τα πού είναι το Παρίσι;


Ένα περιβόλι με όλα του τα άνθη, αλλα και με όλη τη φαινομενική του αναρχία...
Μια μέρα, την ώρα της Θείας Λειτουργίας, στο χερουβικό, ρώτησε ο παπα-Τύχων τον γερό-Παΐσιο που τον ξελειτουργούσε:
- Ε, μπρε, προς τα πού είναι το Παρίσι;
Του έδειξε προς τα εκεί ο όσιος γέροντας και γύρισε ο παπα-Τύχων και θυμίασε. Έξω από τη σοφία, και την τάξη, του όπως πρέπει.
Το Πρωτάτο, το Κουτλουμούσι, η Μετάνοια, οι Πατέρες, ο Γέροντας,
οι Λιτανείες, η Είσοδος, η Λιτή, ο Πολυέλεος, το Συναξάρι, οι Αίνοι, η Δοξολογία, οι Μακαρισμοί, η Θεία Λειτορυργία, η Προηγιασμένη , η Θεία Κοινωνία, η Απόλυση.
Με το "Δι' ευχών" του 'Ορθρου το "ευλογητός" των Ωρών.
Από το βιβλίο "Αθωνικά Δίπτυχα" - Ιερομόναχος Αναστάσιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου