Σάββατο 14 Ιουλίου 2012

1565 - Πριν 30 χρόνια, από το περιοδικό ΠΡΩΤΑΤΟΝ


Η Αθωνιάδα Σχολή

Συνεχίζει και εφέτος τη λειτουργία της η Αθωνιάδα Σχολή στις Καρυές του Αγίου Όρους. Σχολάρχης είναι ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ροδοστόλου κ. Χρυσόστομος και καθηγητές Μοναχοί και λαϊκοί. Φοιτούν περίπου εκατό μαθητές από όλα τα διαμερίσματα της χώρας.
Η διεύθυνση της Αθωνιάδας έδωσε πρόσφατα ονομαστικό κατάλογο και στατιστικά στοιχεία των αποφοίτων των ετών 1956-1982. 
.......Όπως προκύπτει από τα στοιχεία αυτά, επί 231 αποφοίτων 1 έγινε επίσκοπος, 64 ιερομόναχοι και 49 έγγαμοι ιερείς. Το ποσοστό των χειροτονηθέντων είναι 49,35% και θεωρείται το υψηλότερο μεταξύ των εκκλησιαστικών σχολών. 
.......Οι κάτοχοι πτυχίων ανωτάτων πανεπιστημιακών σχολών είναι 108, δηλ. ποσοστό 46,75%. Οι πτυχιούχοι θεολόγοι είναι 75 και οι φοιτητές 20. Δώδεκα από τους θεολόγους είναι και κάτοχοι πτυχίου φιλολογίας και δυο της νομικής. Οι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών του εξωτερικού είναι 12, των εκκλησιαστικών παιδαγωγικών ακαδημιών 5, των παιδαγωγικών ακαδημιών 18, του ωδείου 6, ανωτάτων τεχνικών σχολών και ΚΑΤΕ 11.

τεύχος 2
Δεκ.1982-Ιαν.1983

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου