Παρασκευή 13 Ιουλίου 2012

1561 - Τηλεγράφημα Οικoυμενικού Πατριαρχείου προς Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους


ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΧΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΣΙΩΝ

Την 25ην Ιανουαρίου 1955, η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου κατόπιν αιτήσεως της Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας, κατέταξε τον Νικόδημον Αγιορείτην μεταξύ της χορείας των οσίων.
Την επομένην η απόφασις αύτη εγνωστοποιήθη εις την Ιεράν Κοινότητα δια του εξής τηλεγραφήματος:

«Ιεράν Κοινότητα
Καρυάς Αγίου Όρους
Γηθοσύνως ανακοινούμεν Αγία και Ιερά Σύνοδος προσηκόντως εκτιμήσασα πάγκοινον αγιορειτικήν ομολογίαν περί της έργω μεμαρτυρημένης και εκ της των συγγραφών αυτού βεβαιωμένης βαθείας πίστεως πλήρους ταπεινώσεως και αξιομιμήτου βιωτής εν μακαριστοίς Νικοδήμου Αγιορείτου κατέταξεν αυτόν εν χορεία οσίων. Συγχαίροντες υμίν πάσιν ευχόμεθα Κύριος πρεσβείαις ευσεβούς πατρός οσίου Νικοδήμου ευλογή πάντας πνευματικοίς αγώσιν.
Ανακοινώσατε τούτο Ι. Μονάς μετά εξαρτημάτων αυτών.
Ακολουθεί γράμμα.
ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ».

Μετά την ανακοίνωσιν τούτου υπό της Ιεράς Κοινότητος και το οποίον εχαροποίησεν άπαντας τους Αγιορείτας, οι εν Καρυαίς διαμένοντες ανήρχοντο εις το άνωθι αυτών κελλίον ο «Άγιος Γεώργιος» ένθα εμόνασεν ο όσιος και προσεκύνουν την σεβασμίαν κάραν αυτού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου