Πέμπτη 19 Ιουλίου 2012

1585 - Γέροντας Ιωάννης Κολιτσιώτης


φωτογραφία:  Hariton Lavriotul

Γέροντας Ιωάννης Κολιτσιώτης
Ιερομόναχος
1906-1996


Ιωάννης ιερομόναχος Κολιτσιώτης (1906-1996)
(Φωτογραφία: Zoran Purger)


Ιωάννης ιερομόναχος Κολιτσιώτης (1906-1996)
(Φωτογραφία: Zoran Purger)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου