Πέμπτη 12 Ιουλίου 2012

1551 - Η σημερινή πανήγυρη στην Ιερά Μονή Καρακάλλου (φωτογραφίες)


Μέσα σέ κλῖμα ἱερᾶς κατανύξεως καί κατά τό Ἁγιορείτικο Τυπικό τελέστηκε ἡ ὁλονύκτιος Ἱερά Ἀγρυπνία, στό Καθολικό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Καρακάλλου ἐπί τῇ ἱερᾷ Μνήμῃ τῶν Ἁγίων Πρωτοκορυφαίων, Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου.
Στίς Ἱερές Ἀκολουθίες προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος. Τήν παραμονή τῆς Ἑορτῆς 11 Ἰουλίου (28 Ἰουνίου κατά τό παλαιόν ἡμερολόγιον) ἐνωρίς τό ἀπόγευμα ἐτελέσθη ὁ μικρός Ἑσπερινός καί ἐν συνεχείᾳ παρετέθη ἡ Μοναστηριακή Τράπεζα.
Περί ὥραν 8.30 ἑσπερινή ἄρχισε ὁ Μέγας Ἑσπερινός μέ τά ἀργά ἁγιορείτικα μέλη ἀπό τούς Πατέρες τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπαιδίου, πού ἔψαλαν ἀπό τό δεξιό ψαλτήρι καί τούς Πατέρες τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Καρακάλλου, οἱ ὁποῖοι εἶχαν συγκροτήσει τόν ἀριστερό χορό.
Ἀκολούθησε ἡ Λιτή, ὁ Ὄρθρος, ἡ Α Ὥρα, ὁ Ἁγιασμός καί ἡ προσκύνηση τῶν Ἱερῶν Λειψάνων στό προαύλιο τῆς Μονῆς, οἱ Γ καί Στ Ὧρες καί ἡ Θεία Λειτουργία, ἡ ὁποία ἐπερατώθη περί ὥρα 9.00 τό πρωί τῆς 12ης Ἰουλίου (29η Ἰουνίου μέ τό παλαιόν ἡμερολόγιον).
Μετά τή Θεία Λειτουργία παρετέθη ἡ ἐπίσημη πανηγυρική Τράπεζα, ὅπου ὁ Πανοσιολογιώτατος Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Καρακάλλου Ἀρχιμανδρίτης π. Φιλόθεος, μέ θερμά λόγια προσεφώνησε τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομο καί τόν εὐχαρίστησε, γιατί ἀνταπεκρίθη στήν πρόσκληση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, νά τελέσῃ τήν Ἱεράν Πανήγυρη.
Ὁ Σεβασμιώτατος στήν ὁμιλία του, ἀνεφέρθη στήν κλήση τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων ἀπό τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, στή μαθητεία κοντά του καί στίς οὐράνιες καί φρικτές ἐμπειρίες, τίς ὁποῖες ἔζησαν, ὡς αὐτόπται γενόμενοι τῆς Σαρκώσεως, τοῦ Πάθους καί τῆς Ἀναστάσεώς Του.
Ἐπίσης ἀνεφέρθη στήν ἀποστολή τους ἀπό τόν Θεῖο Διδάσκαλο, νά κηρύξουν στά πέρατα τῆς Οἰκουμένης περί τοῦ Ἑνός καί μόνου ἀληθινοῦ Θεοῦ, τῆς Ἁγίας Αὐτοῦ Ἐκκλησίας, τῆς ἀξίας τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου καί τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου, τοῦ περισπουδάστου δημιουργήματος τοῦ Θεοῦ, διά τό ὁποῖο ὁ Δεσπότης ἐσφάγη καί τό αἷμα Αὐτοῦ ἐξέχεε.
Ἀνεφέρθη στόν βίο καί τήν πολιτεία  τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, στό μαρτύριό τους τό ὁποῖο ἐπεσφράγισε τήν μαρτυρία τους καί τήν ὁμολογία τους γιά τόν Ἰησοῦ Χριστό καί στήν ἐπικαιρότητα τῆς διδασκαλίας αὐτῆς σήμερα, πού ὁ κόσμος ζεῖ ἐν πολλοῖς μακράν τοῦ Θεοῦ καί ἀντιμετωπίζει πλεῖστα προβλήματα, προσωπικά, οἰκογενειακά καί κοινωνικά.
Τέλος  μίλησε γιά τόν Ἁγιορείτικο Μοναχισμό, γιά τήν προσφορά τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων, γιά τήν εὐλογία πού ἔχει ἡ Ἑλλάδα ἀπό τόν Θεό, ὥστε νά ἔχῃ τό Ἅγιο Ὄρος, ὅπου ἀσκοῦνται οἱ φιλόθεοι καί φιλάγιοι Πατέρες, ἐπιθυμηταί τῆς ἐν Χριστῷ τελειώσεως καί εὐχόμενοι ὑπέρ τοῦ σύμπαντος κόσμου.
Ὁ Σεβασμιώτατος ἐχαρακτήρισε τούς Μοναχούς φῶτα τοῦ κόσμου καί ἀγωνιστές ἀνυποχώρητους ὑπέρ τῆς εὐσεβείας καί τῆς Ἁγίας καί ἀμωμήτου ἡμῶν Πίστεως καί τῆς Ἑλληνορθοδόξου Παραδόσεως, τροχοπέδη στήν ἐκκοσμίκευση καί πνευματικά στηρίγματα τῶν ἀνθρώπων σέ καιρούς ἀπνευμάτιστους.
Ὁ Σεβασμιώτατος ἀφοῦ εὐχαρίστησε τόν Καθηγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Καρακάλλου Ἀρχιμανδρίτης π. Φιλόθεο καί ὅλη τήν Ἀδελφότητα γιά τήν πρόσκλησή τους, τούς παρεκάλεσε νά προσεύχονται θερμῶς γιά τήν Πατρίδα μας, ἡ ὁποία ἀντιμετωπίζει τόσα προβλήματα καί ὑπέρ τοῦ σύμπαντος κόσμου, ὁ ὁποῖος ἔχει ἀνάγκη ἀπό πνευματική βοήθεια καί ἐνίσχυση.


Στήν Ἱερά Ἀγρυπνία συμμετεῖχαν καί οἱ Καθηγούμενοι τῶν Ἱερῶν Μονῶν Φιλοθέου Ἀρχιμανδρίτης π. Νικόδημος, Κωνσταμονίτου Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀγάθων, Ἐκπρόσωποι ἄλλων Ἁγιορετικῶν Μονῶν, πληθύς Μοναχῶν Ἁγιορειτῶν καί ἀπό ἄλλες Μονές ἐν τῷ κόσμῳ, δεκάδες Κληρικῶν ἀπό διάφορα  μέρη τῆς Ἑλλάδος καί ἀπό ἄλλες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες καί ἑκατοντάδες φιλομονάχων καί εὐλαβῶν προσκυνητῶν, οἱ ὁποῖοι ἔφθασαν ἀπό διάφορα μέρη τῆς Πατρίδος μας καί ἀπό τό ἐξωτερικό γιά νά συνεορτάσουν μετά τῶν Καρακαλληνῶν Πατέρων καί νά τιμήσουν τούς Ἁγίους Ἀποστόλους Πέτρον καί Παῦλον ἀντλώντας δύναμη πνευματική. Ἐντύπωση προκάλεσε ἡ συμμετοχή στόν ἑορτασμό νέων ἀνδρῶν, φοιτητῶν καί μαθητῶν Λυκείου καί Γυμνασίου καί ἄλλων παιδιῶν ἀπό διάφορα μέρη τῆς Ἑλλάδος, πού μέ εὐλάβεια πολλή μετεῖχαν στίς πολύωρες Ἀκολουθίες.

 

1 σχόλιο:

  1. Ανώνυμος12/7/12, 11:25 μ.μ.

    Ευχαριστούμε αδελφέ για την δημοσίευση των φωτογραφιών της ιεράς πανήγυρης της Ι.Μ Καρακάλλου. Μας κατέστησες και εμάς κοινωνούς του κατανυκτικού κλίματος της εορτής της ιεράς μνήμης των Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Επειδή και εγώ επισκέπτομαι τακτικά την Ι.Μ Καρακάλλου ως ταπεινός προσκυνητής, οι φωτογραφίες μου έφεραν ωραίες νοσταλγικές μνήμες από παλαιότερες επισκέψεις μου. Να έχεις τις ευλογίες της Παναγίας μας και των Αποστόλων του Κυρίου.

    ΑπάντησηΔιαγραφή