Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2011

402 - Πρωτότυπος τρόπος επικοινωνίας του αρσανάρη με την Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας


Έναν πρωτότυπο τρόπο συνεννόησης με τους Μοναχούς που βρισκόταν στον αρσανά, είχαν εφεύρει οι Μοναχοί της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας. Χρησιμοποιούσαν τηλεβόα, εκμεταλλευόμενοι την απόκρημνη χαράδρα η οποία ξεκινά από το μοναστήρι και φτάνει ως τη θάλασσα.

Διαβάζουμε στο βιβλίο του Γεράσιμου Σμυρνάκη ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ:

Οι εν τω νεωρίω (αρσανάς) της Μονής, όπερ ανεκαινίσθη τω 1862 και αφίσταται ταύτης 45΄, διαμένοντες Μοναχοί συνεννοούνται μετά των εν τη Μονή δια «τηλεβόα» ήτοι «φωνοβόλου σάλπιγγος», ήτις συνίσταται εκ κωνικού μεταλλίνου σωλήνος εντός του όλμου του οποίου φωνεί τις στρέφων αυτόν προς την Μονήν εις ην θέλει να γίνη ακουστός δια μέσου της μέχρι της Μονής διηκούσης φάραγγος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου