Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2011

458 - Διαμαρτυρία Αγιορειτών για παραβίαση του Καταστατικού Χάρτη από όργανα της Ελληνικής Πολιτείας

......Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Αγγγελιοφόρος» της Θεσσαλονίκης, η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους προτίθεται να στείλει επιστολή στο Υπουργείο Εξωτερικών με την οποία θα εκφράσει τη δυσφορία της για την μη τήρηση, όπως υποστηρίζει, των διαδικασιών που προβλέπει ο Καταστατικός Χάρτης στη διαδικασία εξέτασης του ηγουμένου από τον εισαγγελέα και τους αστυνομικούς που τον συνόδευαν καθώς απαιτείτο η παρουσία εκπροσώπου της Ιεράς Επιστασίας.

1 σχόλιο:

 1. ΝΙΚΟΛΑΟΣ27/12/11, 1:28 π.μ.

  "Ἄρθρον 8.
  Αἱ δικαστικαὶ ἀποφάσεις αἱ κατὰ τὸ προηγούμενον ἄρθρον ἐκδιδόμεναι ἐκτελοῦνται διὰ διαταγῆς τοῦ ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Διοικητοῦ καὶ διὰ τῶν ὑπ᾿ αὐτὸν ὀργάνων, συμπράττοντος ἑνὸς τῶν ἐπιστατῶν. Ὁ πρωτεπιστάτης ἀπαλλάσσεται τῆς τοιαύτης συμπράξεως.

  Αἱ ἐκκλησιαστικοῦ περιεχομένου ποιναὶ ἐκτελοῦνται ἄνευ παρεμβάσεως τῆς κοσμικῆς ἀρχῆς, κοινοποιοῦνται ὅμως πάντοτε εἰς αὐτήν."

  Οπως εμφαίνεται σαφώς στο ανωτέρω άρθρο του ΚΧΑΟ αποκλειστικά υπεύθυνος για την εκτέλεση σχετικής διαδικασίας είναι ο εκάστοτε Πολιτικός Διοικητής. Θεωρώ λοιπόν απίθανο ο εμπειρὀτατος συγκεκριμένος Διοικητής Αρίστος Κασμίρογλου, με πολυετή υπεύθυνη υπηρεσία στην Διοίκηση του ΑΟ να μην ενεργοποίησε την παραπάνω διαδικασία, δηλαδή να μην ζήτησε την σύμπραξη ενός εκ των λοιπών τριών Επιστατών (πλην του Πρωτεπιστάτου). Την άρνηση (καθ΄οιονδήποτε τρόπο...ακόμη και έμμεσο...)Επιστάτη να συμπράξη στην διαδικασία την έχει εξετάσει κανείς σαν ενδεχόμενο? Διότι τότε σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο αυτοί που παραβίασαν τον Καταστατικό Χάρτη είναι η Ιερά Επιστασία και όχι η Πολιτική Διοίκηση. Ασφαλώς απλές λογικές υποθέσεις κάνω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή