Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2011

479 - Γιατί ονομάζονται έτσι τα μοναστήρια του Αγίου Όρους;

Οι ονομασίες των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους, των σημερινών αλλά και αυτών που προϋπήρξαν, προήλθαν από:
α) την τοποθεσία στην οποία ιδρύθηκαν,
β) τον τόπο καταγωγής των κτιτόρων,
γ) το όνομα ή το επώνυμο των κτιτόρων,
δ) την εργασία που ασκούσαν οι κτίτορες στη Μονή,
ε) κάποια αξιόλογα γεγονότα που συνέβησαν,
στ) αξιώματα των κτιτόρων ή
ζ) από άλλες αιτίεςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου