Σάββατο, 8 Οκτωβρίου 2016

9104 - Νομοκανονική Βιβλιογραφία Αγίου Όρους Άθω (1912-2000)

Η εξ Αγιορειτών επιτροπή προς σύνταξιν του Καταστατικού Χάρτου του Αγίου Όρους κατά την πρώτην αυτής συνεδρίαν (1918). 
Από τη Βιβλιοθήκη της μονής Αγίου Παύλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου