Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2016

9138 - Λαμπρός ο εορτασμός της Παναγίας Γοργοϋπηκόου στην Ιερά Μονή Δοχειαρίου Αγίου Όρους

του Ηλία Προύφα
Με εκκλησιαστική λαμπρότητα καί κατάνυξη τελέσθηκε η Ιερά Πανήγυρις της Μεγάλης Κυρίας ημών Γοργοϋπηκόου εις την Ιεράν Μονήν τού Δοχειαρίου, όπου και η πρωτότυπος αυτής θαυματουργός εικόνα.
Των Ακολουθιών προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σπάρτης κ.κ. Ευστάθιος. Περίπου 450 ευλαβείς προσκυνηταί, ιερείς, μοναχοί και λαϊκοί κατέκλυσαν την Μονήν και με ανύστακον όμμα συμμετείχαν στην πολύωρη αγρυπνία, δοξάζοντας την Παναγία και επικαλούμενοι την ταχείαν βοήθειαν, αρωγήν και αντίληψιν Αυτής.

Όλων τις καρδιές πλημμύριζε καί στα χείλη τους ανέβαινε αυτή η ελπιδοφόρα δέησις πρός την Παναγίαν Μητέρα μας  «Πρός τίνα καταφύγω άλλην, Αγνή;   πού προσδράμω λοιπόν καί σωθήσωμε;  πού πορευθώ;  ποίαν δε εφεύρω καταφυγήν; ποίαν θερμήν αντίληψιν;  ποίαν εν ταις θλίψεσι βοηθόν;  εις σε μόνην ελπίζω, εις σε μόνην καυχώμαι, καί επί σε θαρρών κατέφυγον».
Εις όλους ευχόμεθα να είναι βοήθεια η Παναγία μας και να μας αξιώσει καί πάλιν του χρόνου γηθοσύνως να εορτάσουμε και πανηγυρίσουμε την μνήμη της.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου