Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2015

7561 - Ο αριθμός των μοναχών του Αγίου Όρους το 1962
     Με τίτλο «πριν σαράντα χρόνια» ο Γέροντας Μωυσής Αγιορείτης (†2014) δημοσιεύει στο τεύχος 88 του περιοδικού ΠΡΩΤΑΤΟΝ (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2002) τον αριθμό των μοναχών του Αγίου Όρους μια χρονιά πριν τον εορτασμό της Χιλιετηρίδος.

Πριν σαράντα χρόνια, το 1962, σε κατάσταση της δυνάμεως των μοναχών του Αγίου Όρους αναγράφεται:

ΜΕΓΙΣΤΗ ΛΑΥΡΑ
Ιερομό-
ναχοι
Ιερο-
διάκονοι
Μοναχοί
Σύνολο
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ
8
8
61
77
ΙΕΡΑ ΣΚΗΤΗ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ (Καλύβες 56)
14
2
85
101
ΙΕΡΑ ΣΚΗΤΗ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΩΝ (Καλύβες 33)
4
1
54
59
ΙΕΡΑ ΣΚΗΤΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
1
0
19
20
ΚΕΛΛΙΑ ΠΡΟΒΑΤΑΣ
13
5
29
47
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ
0
0
5
5
ΚΕΛΛΙΑ ΚΑΡΥΩΝ
5
3
16
24
ΚΕΛΛΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΕΙΛΟΥ
1
0
6
7
ΚΕΛΛΙΑ ΚΕΡΑΣΙΑΣ
3
2
27
32
ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΓΛΑΣ
0
0
13
13
ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗΡΙΩΝ
1
0
9
10
ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΡΟΥΛΙΩΝ
2
0
20
22
ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
3
1
8
12
ΣΥΝΟΛΟ
55
22
352
429

ΒΑΤΟΠΑΙΔΙ
Ιερομό-
ναχοι
Ιερο-
διάκονοι
Μοναχοί
Σύνολο
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ
6
2
38
46
ΙΕΡΑ ΣΚΗΤΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Καλύβες 10)
2
1
5
8
ΙΕΡΑ ΣΚΗΤΗ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ
3
1
3
7
ΚΕΛΛΙΑ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΑ
5
3
32
40
ΚΕΛΛΙΑ ΚΑΡΥΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ
1
17
1
8
5
83
7
108

ΙΒΗΡΩΝ
Ιερομό-
ναχοι
Ιερο-
διάκονοι
Μοναχοί
Σύνολο
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΙΒΗΡΩΝ
5
1
25
31
ΙΕΡΑ ΣΚΗΤΗ Τ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ (Καλύβες 10)
3
0
10
13
ΚΕΛΛΙΑ ΙΒΗΡΩΝ
3
2
23
28
ΣΥΝΟΛΟ
11
3
58
72

ΧΙΛΙΑΝΔΑΡΙ
Ιερομό-
ναχοι
Ιερο-
διάκονοι
Μοναχοί
Σύνολο
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΧΙΛΙΑΝΔΑΡΙΟΥ
9
2
18
29
ΚΕΛΛΙΑ ΧΙΛΙΑΝΔΑΡΙΟΥ
10
1
22
33
ΣΥΝΟΛΟ
19
3
40
62

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
Ιερομό-
ναχοι
Ιερο-
διάκονοι
Μοναχοί
Σύνολο
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
5
0
37
42
ΚΕΛΛΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
1
1
6
8
ΣΥΝΟΛΟ
6
1
43
50

ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙ
Ιερομό-
ναχοι
Ιερο-
διάκονοι
Μοναχοί
Σύνολο
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΟΥ
2
2
25
29
Ι. ΣΚΗΤΗ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ(Καλύβες 23)
0
0
28
28
ΚΕΛΛΙΑ ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΟΥ
9
4
24
37
ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΨΑΛΑΣ
0
0
4
4
ΣΥΝΟΛΟ
11
6
81
98
ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ
Ιερομό-
ναχοι
Ιερο-
διάκονοι
Μοναχοί
Σύνολο
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ
6
1
25
32
ΙΕΡΑ ΣΚΗΤΗ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ
1
0
7
8
ΚΕΛΛΙΑ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ
4
0
16
20
ΚΑΛΥΒΕΣ ΚΑΨΑΛΑΣ (Καλύβες 50)
5
0
61
66
ΣΥΝΟΛΟ
16
1
109
126

ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
Ιερομό-
ναχοι
Ιερο-
διάκονοι
Μοναχοί
Σύνολο
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
5
0
36
41
ΚΕΛΛΙΑ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
2
1
11
14
ΣΥΝΟΛΟ
7
1
47
55

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Ιερομό-
ναχοι
Ιερο-
διάκονοι
Μοναχοί
Σύνολο
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
3
0
16
19
ΣΥΝΟΛΟ
3
0
16
19

ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ
Ιερομό-
ναχοι
Ιερο-
διάκονοι
Μοναχοί
Σύνολο
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ
5
2
12
19
ΣΥΝΟΛΟ
5
2
12
19

ΚΑΡΑΚΑΛΟΥ
Ιερομό-
ναχοι
Ιερο-
διάκονοι
Μοναχοί
Σύνολο
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΑΡΑΚΑΛΟΥ
4
0
21
25
ΚΕΛΛΙΑ ΚΑΡΑΚΑΛΟΥ
2
2
6
10
ΣΥΝΟΛΟ
6
2
27
35

ΦΙΛΟΘΕΟΥ
Ιερομό-
ναχοι
Ιερο-
διάκονοι
Μοναχοί
Σύνολο
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΘΕΟΥ
5
1
17
23
ΚΕΛΛΙΑ ΦΙΛΟΘΕΟΥ
4
3
12
19
ΣΥΝΟΛΟ
9
4
29
42

ΣΙΜΩΝΟΠΕΤΡΑ
Ιερομό-
ναχοι
Ιερο-
διάκονοι
Μοναχοί
Σύνολο
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑ
4
0
18
22
ΚΕΛΛΙΑ ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑΣ
0
0
7
7
ΣΥΝΟΛΟ
4
0
25
29

ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
Ιερομό-
ναχοι
Ιερο-
διάκονοι
Μοναχοί
Σύνολο
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
1
1
26
28
ΙΕΡΑ ΝΕΑ ΣΚΗΤΗ (Καλύβες 26)
5
3
46
54
Ι. ΣΚΗΤΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΛΑΚΚΟΥ (Καλύβες 13)
1
2
6
9
ΚΕΛΛΙΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
2
1
2
5
ΣΥΝΟΛΟ
9
7
80
96

ΣΤΑΥΡΟΝΙΚΗΤΑ
Ιερομό-
ναχοι
Ιερο-
διάκονοι
Μοναχοί
Σύνολο
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΤΑΥΡΟΝΙΚΗΤΑ
1
0
7
8
ΚΕΛΛΙΑ ΣΤΑΥΡΟΝΙΚΗΤΑ
3
0
20
23
ΣΥΝΟΛΟ
4
0
27
31

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ
Ιερομό-
ναχοι
Ιερο-
διάκονοι
Μοναχοί
Σύνολο
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ
3
0
34
37
Ι.ΣΚΗΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (Καλύβες 22)
3
0
22
25
ΣΥΝΟΛΟ
6
0
56
62

ΟΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Ιερομό-
ναχοι
Ιερο-
διάκονοι
Μοναχοί
Σύνολο
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
5
2
30
37
ΚΕΛΛΙΑ ΟΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
2
5
2
9
ΣΥΝΟΛΟ
7
7
32
46

ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ
Ιερομό-
ναχοι
Ιερο-
διάκονοι
Μοναχοί
Σύνολο
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ
5
1
27
33
ΚΕΛΛΙΑ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ
1
0
1
2
ΣΥΝΟΛΟ
6
1
28
35

ΡΩΣΙΚΟ
Ιερομό-
ναχοι
Ιερο-
διάκονοι
Μοναχοί
Σύνολο
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ
7
6
27
40
ΣΥΝΟΛΟ
7
6
27
40

ΚΩΝΣΤΑΜΟΝΙΤΟΥ
Ιερομό-
ναχοι
Ιερο-
διάκονοι
Μοναχοί
Σύνολο
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΩΝΣΤΑΜΟΝΙΤΟΥ
5
0
25
30
ΣΥΝΟΛΟ
5
0
25
30

Γενικό σύνολο των μοναχών του 1962 είναι 1507.
Τα επόμενα έτη μειώθηκαν κι άλλο. Το 1972 ήταν περίπου χίλιοι. Σήμερα (2002) περίπου έχουν διπλασιασθεί και οι περισσότεροι είναι νέοι. Η Παναγία δεν αφήνει το Όρος της…

Πηγή Αγιορειτική Βιβλιοθήκη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου