Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2015

7210 - Ο έντυπος πολιτισμός στις αγιορείτικες βιβλιοθήκες

Σπουδαίες είναι οι βιβλιοθήκες των εντύπων. Υπολογίζεται ότι ξεπερνούν τις 100.000 τα έντυπα που υπάρχουν στο Όρος κι έχουν εκδοθεί πριν από το 1800. Είναι μεγάλο ποσοστό των υπαρχόντων ελληνικών παλαιτύπων βιβλίων κι είναι σχεδόν βέβαιο ότι έντυπα που κανείς δεν γνωρίζει την ύπαρξή τους βρίσκονται στις αγιορειτικές βιβλιοθήκες.
Τελευταία το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών άρχισε την καταλογογραφηση τους. Σε πολλές χιλιάδες ανέρχονται και τα ξενόγλωσσα παλαίτυπα. Ενδιαφέροντα είναι και τα διάφορα σημειώματα και οι ενθυμήσεις των χειρογράφων και εντύπων, που πλουτίζουν τις γνώσεις μας για την περίοδο κυρίως της Τουρκοκρατίας.

Και από τα βιβλία που εκδόθηκαν στον αιώνα μας δεκάδες χιλιάδων τόμοι περιέχονται στις αγιορείτικες βιβλιοθήκες. Η πλειονότητα αφορά πατερικές εκδόσεις, που πολλές κυκλοφορούν τελευταία σε κείμενο και σε μετάφραση, βίους αγίων, λειτουργικά και άλλα θρησκευτικά βιβλία, που βοηθούν τους αδελφούς στην πνευματική τους ζωή. Παράλληλα οι βιβλιοθήκες εμπλουτίζονται με βιβλία σχετικά με την ιστορία και την πολιτιστική παράδοση του λαού μας, στα οποία μπορεί κανείς να αναγνωρίσει την επίδραση και προσφορά της Εκκλησίας σ΄αυτόν και να διαγνώσει τις πνευματικές αναζητήσεις των ομογενών μας. Έτσι συνεχίζεται η παράδοση που θέλει τα ορθόδοξα μοναστήρια κέντρα εκκλησιαστικής αγωγής και πνευματικής καλλιέργειας.
(απόσπασμα από το άρθρο με τίτλο «Οι βιβλιοθήκες στο Άγιον Όρος» που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό ”Ορθόδοξη Μαρτυρία”) 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου