Κυριακή 2 Μαρτίου 2014

4403 - Μοναχός Αρσένιος (†1983) και παπα Χαράλαμπος Διονυσιάτης (†2001) στο Μπουραζέρη (φωτογραφία του 1970)


Αρχιμανδρίτης Χαράλαμπος (δεξιά), ηγούμενος της μονής Διονυσίου (1913-2001),
με τον μοναχό Αρσένιο (†1983) στο Μπουραζέρη (1970)
(Πηγή: Ιωσήφ Μοναχός, Ιερομόναχος Χαράλαμπος Διονυσιάτης. Ο διδάσκαλος της νοεράς προσευχής, 2002)

Και άλλες φωτογραφίες: http://athosprosopography.blogspot.gr/2014/03/blog-post.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου