Πέμπτη 7 Ιουνίου 2012

1384 - Βατοπαιδινό Συναξάρι


ΜΟΝΑΧΟΥ ΜΩΥΣΕΩΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ
ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ
ΙΕΡΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ
.......Το Άγιον 'Ορος κατά την υπερχιλιετή ιστορία του έχει επιδείξει πλήθος οσίων, επωνύμων και ανωνύμων, οι οποίοι αγάπησαν τον Θεό «εξ όλης ψυχής και καρδίας» και σε όλο το διάστημα του ασκητικού τους βίου «ουκ έδωκαν ύπνον τοις οφθαλμοίς αυτών, ουδέ ανάπαυσιν τοις κροτάφοις αυτών, έως ου εύρον τόπον τω Κυρίω και σκήνωμα τω Θεώ Ιακώβ». Η Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου μπορεί να καυχάται εν Κυρίω διότι ανεδείχθη καλλίτεκνος και πολύτεκνος. Από τις μέχρι τώρα έρευνες ανέρχονται σε εξήντα έξι οι γνωστοί άγιοι της Μονής ...

© ΙΕΡΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ
ΜΟΝΑΧΟΣ ΜΩΥΣΗΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ
Α' ΕΚΔΟΣΗ: 2007
ISBN: 978-960-7735-39-3

Ηλεκτρονική σελιδοποίηση: Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου
Διαχωρισμοί: COLORNET
Εκτύπωση: ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Α.Ε.
Βιβλιοδεσία: I. ΚΥΠΡΑΙΟΥ

Διάθεση:

Ἐκδόσεις Σταμούλης ΑΕ
Ἀβέρωφ 2
104 33  ΑΘΗΝΑΙ
τηλ.: 210-5238305

Εικονία ΕΠΕ
Ἀγνώστου Στρατιώτου 26
546 31  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
τηλ.: 2310-257609
e-mail: info@ixnk.gr

Αγιορείτικες εκδόσεις «Ο Άθως»
Γρηγορίου Αυξεντίου 39
Μέγαρο Κάριδερς κατ. 3
6021 Λάρνακα, ΚΥΠΡΟΣ
τηλ.: 24-626256

και

Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου
630 86  Καρυές
Άγιον Όρος
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ
Αγάπιος Δοχειάρης Όσιος, σελ. 139
Αγάπιος Ιερομάρτυς, 245
Αγάπιος Κολιτσούς Όσιος, 235
Αθανάσιος Γ΄ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Άγιος, 223
Αθανάσιος Κουλακιώτης Νεομάρτυς, 249
Αθανάσιος Κτίτορας Όσιος, 25
Αθανάσιος Πάριος Άγιος, 305
Αμβρόσιος Ιερομάρτυς, 315
Αντώνιος Κτίτορας Όσιος, 25
Βαρνάβας Όσιος, 39
Γεννάδιος Δοχειάρης Όσιος, 135
Γεννάδιος Ηγούμενος Όσιος , 143
Γεράσιμος Παλλάδας Πατριάρχης Αλεξανδρείας Άγιος, 237
Γερμανός Μαρούλης Άγιος, 91
Γεώργιος Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης Άγιος, 43
Γεώργιος της Τσερνίκας Άγιος, 285
Γρηγόριος ο Διδάσκαλος, 227
Γρηγόριος Παλαμάς Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης Άγιος, 109
Διονύσιος Οσιομάρτυς, 315
Ευδόκιμος Όσιος, 335
Ευθύμιος Οσιομάρτυς, 71
Θεοφάνης Μητροπολίτης Περιθεωρίου Άγιος , 129
Θεοφάνης Οσιομάρτυς, 215
Θεόφιλος Μυροβλύτης Άγιος, 185
Ιγνάτιος Μητροπολίτης Μαριουπόλεως Άγιος , 265
Ιωακείμ Παπουλάκης Όσιος, 345
Ιωάσαφ Μετεωρίτης Άγιος, 151
Ιωάσαφ Οσιομάρτυς, μαθητής Αγίου Νήφωνος, 181
Ιωσήφ Νέος Μητροπολίτης Τιμισοάρας Άγιος, 229
Κοσμάς Αιτωλός Ιερομάρτυς, 255
Κοσμάς Πρώτος Οσιομάρτυς, 77
Κύριλλος ο Νέος ο εν Πάρω, 321
Μακάριος Μακρής Άγιος, 157
Μακάριος Νοταράς Άγιος, 271
Μακάριος Οσιομάρτυς, μαθητής Αγίου Νήφωνος, 167
Μακάριος Οσιομάρτυς, ο εν Κρήτη μαρτυρήσας, 315
Μάξιμος ο Γραικός Άγιος, 193
Νεόφυτος Ιερομάρτυς, 315
Νεόφυτος Προσμονάριος Παραμυθίας Όσιος, 149
Νήφων Β΄ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Άγιος , 171
Νικόδημος Αγιορείτης Άγιος, 291
Νικόδημος Δοχειάρης Όσιος, 139
Νικόδημος Ησυχαστής Όσιος, 87
Νικόλαος Κτίτορας Όσιος, 25
Σάββας Αρχιεπίσκοπος Σερβίας Άγιος, 47
Σάββας Βηματάρης Όσιος, 33
Σάββας δια Χριστόν σαλός Όσιος, 97
Συμεών Μυροβλύτης Άγιος, 47
Σωφρόνιος Όσιος, 39
Φιλόθεος Κόκκινος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Άγιος, 123

ΜΗΝΟΛΟΓΙΟ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ:
4. Οσιομάρτυς Ευθύμιος και οι συν αυτώ δώδεκα Οσιομάρτυρες.
8. Άγιος Μακάριος Μακρής.
14. Άγιος Σάββας Αρχιεπίσκοπος Σερβίας.
15. Άγιος Γεράσιμος Παλλάδας Πατριάρχης Αλεξανδρείας.
21. Σύναξις θαυματουργού εικόνος Παναγίας της Παραμυθίας.
21. Όσιος Νεόφυτος Προσμονάριος (εορτάζεται και στις 24.1.).
21. Άγιος Μάξιμος ο Γραικός.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ:
3. Άγιος Ιγνάτιος Μαριουπόλεως.
13. Άγιος Συμεών ο Μυροβλύτης (τιμάται και στις 14.1.).

ΜΑΡΤΙΟΣ:
1. Όσιος Αγάπιος της Κολιτσούς και των οι συν αυτώ τέσσερεις Όσιοι.
2. Όσιος Ιωακείμ ο Παπουλάκης.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ:
17. Άγιος Μακάριος Νοταράς.
20. Άγιος Ιωάσαφ ο Μετεωρίτης.

ΜΑΪΟΣ:
2. Άγιος Αθανάσιος Γ΄ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
(εορτάζεται και στις 21.8.).
3.  Άγιος Θεοφάνης Περιθεωρίου.
10/23. Ανακομιδή λειψάνων Οσίου Ιωακείμ του Παπουλάκη (ή μετακομιδή στη Ι.Μ. Βατοπαιδίου εορτάζεται στις 11/24).

ΙΟΥΝΙΟΣ:
5. Όσιοι Αγάπιος και Νικόδημος οι Δοχειάριοι.
8. Οσιομάρτυς Θεοφάνης.
15. Όσιος Σάββας ο δια Χριστόν σαλός (αναφέρεται ή μνήμη του στις 11.10.).
22. Άγιος Γρηγόριος ο Διδάσκαλος.
22. Ιερομάρτυρες Νεόφυτος και Αμβρόσιος και οσιομάρτυς Μακάριος.
24. Άγιος Αθανάσιος ο Πάριος.

ΙΟΥΛΙΟΣ:
8. Άγιος Θεόφιλος ο Μυροβλύτης.
10. Σύναξις πάντων των Βατοπαιδινών Αγίων.
11. Όσιος Νικόδημος ο Ησυχαστής.
11. Όσιος Κύριλλος Νέος ο εν Πάρω.
12/25. Ανακομιδή λειψάνων Αγίου Μαξίμου του Γραικού.
14. Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης.
31. Οσιομάρτυς Διονύσιος (εορτάζεται και στις 10.10.).

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ:
11. Άγιος Νήφων Β' Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως.
18. Όσιοι Βαρνάβας και Σωφρόνιος.
18. Ιερομάρτυς Αγάπιος, ο εκ Γαλάτιστας.
24. Ιερομάρτυς Κοσμάς ο Αιτωλός.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ:
8. Νεομάρτυς Αθανάσιος Κουλακιώτης.
14. Οσιομάρτυς Μακάριος, μαθητής του Αγίου Νήφωνος (εορτάζεται στις 15.9.).
15. Άγιος Ιωσήφ ο Νέος, μητροπολίτης Τιμισοάρας (εορτάζεται και στις 17.8.).

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ:
5. Όσιος Ευδόκιμος.
10. Οσιομάρτυς Διονύσιος (αναφέρεται ή μνήμη του στις 31.7.).
11. Άγιος Φιλόθεος ο Κόκκινος (τιμάται και την Ε΄ Κυριακή των Νηστειών).
11. Όσιος Γερμανός ο Μαρούλης.
26. Οσιομάρτυς Ιωάσαφ, μαθητής Αγίου Νήφωνος (εορτάζεται στις 25.10.).

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ:
14. Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς (τιμάται και την Β' Κυριακή τών Νηστειών).
17. Όσιος Γεννάδιος Ηγούμενος (τιμάται και στις 20 Ιανουαρίου) .
17. Όσιος Γεννάδιος Δοχειάρης (τιμάται και την Παρασκευή της Διακαινησίμου).
18. Ανακομιδή λειψάνων Οσίου Κοσμά του Πρώτου.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ:
3. Όσιος Γεωργίου της Τσερνίκας.
5. Οσιομάρτυς Κοσμάς ο Πρώτος.
17. Όσιοι Αθανάσιος, Νικόλαος και Αντώνιος οι Κτίτορες.

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟ:
Τρίτη της Διακαινησίμου: Σύναξις της θαυματουργού εικόνος Παναγίας Βηματαρίσσης και Οσίου Σάββα του Βηματάρη.
Παρασκευή της Διακαινησίμου: Σύναξις της θαυματουργού εικόνος Παναγίας Ελαιοβρυτίσσης και Οσίου Γενναδίου του Δοχειάρη.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ
Αθανάσιος, Νικόλαος & Αντώνιος Όσιοι Κτίτορες (10ος-11ος αι.)
Σάββας Βηματάρης Όσιος (10ος αι.).
Βαρνάβας και Σωφρόνιος Όσιοι (10ος-11ος αι.)
Γεώργιος Θεσσαλονίκης Άγιος (11ος αι.).
Συμεών Μυροβλύτης Άγιος (13.2.1199).
Σάββας Σέρβων Άγιος (14.1.1236).
Ευθύμιος μετά Δώδεκα Οσιομαρτύρων (1280).
Κοσμάς Πρώτος Οσιομάρτυς (1280).
Νικόδημος Ησυχαστής Όσιος (1322).
Γερμανός Μαρούλης Άγιος (1336).
Σάββας δια Χριστόν σάλος Όσιος (1349).
Γρηγόριος Παλαμάς Άγιος (14.11.1359).
Φιλόθεος Κόκκινος Άγιος (1379).
Θεοφάνης Περιθεωρίου Άγιος (14ος αι.).
Γεννάδιος Δοχειάρης Όσιος (14ος αι.).
Αγάπιος και Νικόδημος Όσιοι (14ος αι.).
Γεννάδιος Ηγούμενος Όσιος (14ος αι.).
Νεόφυτος Προσμονάριος Όσιος (14ος αι.).
Ιωάσαφ Μετεωρίτης Άγιος (1422/23).
Μακάριος Μακρής Άγιος (7.1.1431).
Μακάριος Οσιομάρτυς (14.9.1507).
Νήφων Β' Κωνσταντινουπόλεως Άγιος (1508).
Ιωάσαφ Οσιομάρτυς (26.10.1516).
Θεόφιλος Μυροβλύτης Άγιος (1548).
Μάξιμος Γραικός Άγιος (21.1.1556).
Θεοφάνης Οσιομάρτυς (8.6.1588).
Αθανάσιος Γ΄ Κωνσταντινουπόλεως (5.4.1654).
Ιωσήφ Νέος Άγιος (15.8.1656).
Αγάπιος και οι μετ' αυτού Τέσσερεις Όσιοι (17ος αι.).
 Γεράσιμος Παλλάδας Άγιος ( 15.1.1714).
Αγάπιος Ιερομάρτυς (18.8.1752).
Αθανάσιος Κουλακιώτης Νεομάρτυς (8.9.1774).
Κοσμάς Αιτωλός Ιερομάρτυς (24.8.1779).
Ιγνάτιος Μαριουπόλεως Άγιος (3.2.1786).
Μακάριος Νοταράς Άγιος (17.4.1805).
Γεώργιος της Τσερνίκας (13.12.806)
Νικόδημος Αγιορείτης Άγιος (14.7.1809).
Αθανάσιος Πάριος Άγιος (24.6.1813).
Νεόφυτος Αμβρόσιος και Μακάριος Οσιομάρτυς (23.6.1821).
Διονύσιος Οσιομάρτυς (Καθαρά Δευτέρα, 13.2.1822).
Κύριλλος ο Νέος (11.7.1833).
Γρηγόριος ο Διδάσκαλος (22.6.1834).
Ευδόκιμος Όσιος (εύρεση λειψάνου 1840).
Ιωακείμ Παπουλάκης (2.3.1868).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Πρόλογος...9
Εισαγωγή ...15
Οι όσιοι Κτίτορες Αθανάσιος, Νικόλαος και Αντώνιος (10ς-11ος αι.)...25
Όσιος Σάββας ο Βηματάρης...33
Οι Όσιοι Βαρνάβας και Σωφρόνιος (10ς-11ος αι.) ...39
Άγιος Γεώργιος Θεσσαλονίκης (11ος αι.)...43
Οι Όσιοι Σάββας (+1236) και Συμεών (1199)....47
Οσιομάρτυς Ευθύμιος και οι δώδεκα Οσιομάρτυρες (1280)...71
Οσιομάρτυς Κοσμάς ο Πρώτος (1280) ...77
Όσιος Νικόδημος ο Ησυχαστής (1322)...87
Άγιος Γερμανός ο Μαρούλης (1336) ...91
Όσιος Σάββας ο δια Χριστόν σαλός (1349) ....97
Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς (1359) ...109
Άγιος Φιλόθεος ο Κόκκινος (1379) ...123
Άγιος Θεοφάνης Μητροπολίτης Περιθεωρίου (14ος αι.)...129
Όσιος Γεννάδιος Δοχειάρης (14ος αι.)...135
Οι Όσιοι Αγάπιος και Νικόδημος οι Δοχειάριοι (14ος αι.)...139
Όσιος Γεννάδιος ο Ηγούμενος (14ος αι.) ...143
Όσιος Νεόφυτος ο Προσμονάριος (14ος αι.) ...149
Άγιος Ιωάσαφ ο Μετεωρίτης (1422/23) ...151
Άγιος Μακάριος ο Μακρής (1431) ...157
Οσιομάρτυς Μακάριος (1507) ...167
Άγιος Νήφων ο Β' Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (1508) ...171
Οσιομάρτυς Ιωάσαφ (1516) ...181
Άγιος Θεόφιλος ο Μυροβλύτης (1548) ...185
Άγιος Μάξιμος ο Γραικός (1556) ...193
Όσιομάρτυς Θεοφάνης (1588) ...215
Άγιος Αθανάσιος ο F Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (1654) ...223
Άγιος Ιωσήφ ο Νέος (1656) ...229
Όσιος Αγάπιος από τη σκήτη της Κολιτσούς και μετ' αυτού τέσσερεις Όσιοι ...235
Άγιος Γεράσιμος ο Παλλάδας (1714) ...237
Ιερομάρτυς Αγάπιος (1752) ...245
Νεομάρτυς Αθανάσιος Κουλακιώτης (1774) ...249
Ιερομάρτυς Κοσμάς ο Αιτωλός (1779) ...255
Άγιος Ιγνάτιος Μαριουπόλεως (1786) ...265
Άγιος Μακάριος Νοταράς (1805) ...271
Όσιος Γεώργιος της Τσερνίκας (1806) ...285
Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης (1809) ...291
Άγιος Αθανάσιος ο Πάριος (1813) ...305
Οι οσιομάρτυρες Νεόφυτος, Αμβρόσιος και Μακάριος(1821) και Διονύσιος (1822)...315
Οσιομάρτυς Κύριλλος ο Νέος ο εν Πάρω (1833) ...321
Άγιος Γρηγόριος ο Διδάσκαλος (1834) ...327
Όσιος Ευδόκιμος (εύρεση λειψάνου 1840) ...335
Όσιος Ιωακείμ ο Παπουλάκης (1868) ...345
Συντομογραφίες Υποσημειώσεων...354
Υποσημειώσεις...355
Πίνακας Κυρίων Ονομάτων ...429
Βιβλιογραφία...451
Αλφαβητικός Πίνακας τών Αγίων ...497
Μηνολόγιο ...499
Χρονολογικός Πίνακας τών Αγίων...502
Έργα του ιδίου ...504
Περιεχόμενα ...507

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου