Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2012

1354 - Ο πρόλογος του βιβλίου του Γέροντα Ιωσήφ Βατοπαιδινού «Διδαχές από τον Άθωνα»


 «Μυστήριον Βασιλέως καλόν κρύψαι, τα δε έργα του Θεού ανακαλύπτειν ενδόξως». Ίσως να μην είναι τόσο πρόσφορο το ρήμα της Γραφής που προβάλλεται σαν προοίμιο του λόγου μας, αλλά το νόημα εκεί μας οδηγεί.


Διδασκόμενοι συχνότατα από τον Γέροντά μας με ζωντανό λόγο για την όλη μας αναστροφή, μπορέσαμε να κρατήσουμε με τα φωνοληπτικά μέσα που σήμερον υπάρχουν, πολλά από τα λόγια και τις ομιλίες του. Ασφαλώς δεν λείπει τίποτε από την Εκκλησία και Πατερική μας παράδοσι που να υστερήται ο κάθε πιστός προκειμένου να επιτύχη την σωτηρία του, η προφορική όμως συμβουλή και ο πρακτικός τρόπος που ταιριάζει στα μέτρα του σημερινού ανθρώπου, με όλες τις προϋποθέσεις που περιέχονται στο δικό μας περιβάλλο, αποδεικνύονται αποτελεσματικότερα. Η πείρα λοιπόν αυτού του τρόπου, μας παρεκίνησε να μεταδώσουμε και στους εν τω κόσμω αδελφούς μας, αυτή την ωφέλεια. Αυτός είναι και ο λόγος που παραδίδομε στον τύπο ένα μέρος από τις ομιλίες του Γέροντά μας.
Πρόκειται για λόγους απλούς, χωρίς ρητορικές εκφράσεις και σχεδόν χωρίς σχόλια και παραπομπές, που περιστασιακά αναγκαζόταν να μας συμβουλεύη στον καθημερινό μας αγώνα. Η βάσι είναι πάντοτε η Γραφή και οι Πατερικές γνώμες, που συντελούν στην πνευματική πρόοδο των θελόντων να ζήσουν εν μετανοία. Είτε Γραφικά κείμενα αναφέρονται, είτε μέρη της Πατερικής μας βιογραφίας, ένα έχουν σκοπό, να βοηθήσουν τον άνθρωπο που θέλει να ζη κατά Θεό. Περιλαμβάνουν από την εισαγωγή στην μετάνοια, την λεγομένη «πρακτική», που χάριτι Χριστού φθάνει εν συνεχεία κανείς στην «καθαρτική» και συμφώνως της Πατερικής κλίμαχος οδηγείται στην «φωτιστική», που είναι και ο προορισμός τον ανθρώπου σύμφωνα με τις Θείες επαγγελίες. Υπάρχουν λόγοι ενθαρρυντικοί στους αγωνιζόμενους μέσα στην σκληρότητα της πάλης ενάντια στα πάθη και τους εχθρούς του ανθρώπου, ορατούς και αόρατους.
Είναι και μερικές ομιλίες που έγιναν με αφορμή εορταστική και αναφέρονται στις διάφορες μνήμες των Αγίων μας ή Δεσποτικών και Θεομητορικών εορτών, που κατάλληλα μεταφέρονται σε παραδειγματισμούς στην ζωή των μετανοούντων.
Αυτά σημειώνομε συντόμως με την ευλογία του σεβαστού μας Γέροντος και εάν προκύψει ωφέλεια, όπως το ευχόμεθα, θα συνεχίσωμε και σε άλλες εκδόσεις, αφού ήδη συγκεντρώσαμε αρκετό υλικό που θίγει επίκαιρα και αρμόδια θέματα.
Αδελφοί της συνοδείας τον Γέροντος Ιωσήφ Σπηλιώτου εν τη Ι.Μ. Βατοπαιδίου, Πάσχα 1989

Πηγή: Γέροντος Ιωσήφ, Διδαχές από τον Άθωνα, Ψυχωφελή Βατοπαιδινά 8, γ’ Έκδοσις, Έκδοσις Ιεράς Μεγίστης Μονή του Βατοπαιδίου, Άγιον Όρος 1999

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου