Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2019

12949 - Απολυτίκιον επί τη αισία λήξει του πολιτικού έτουςΉχος δ΄Ταχύ προκατάλαβε.
Ο χρόνων επέκεινα, και των αιώνων Θεός, την δέησιν πρόσδεξαι, τη συμπληρώσει Χριστέ, του έτους δεόμεθα, θείαν ισχύν δε δίδου, εν ειρήνη τελέσαι, άμα και ευσέβεια το αρχόμενον έτος, πρεσβείαις της Θεοτόκου, μόνε Φιλάνθρωπε.
( Ποίημα Μοναχού Γερασίμου Μικραγιαννανίτου )
https://www.facebook.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου