Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2019

12947 - Η αναφορά του Μητροπολίτου Κερκύρας στον Αγιορείτη Άγιο Σωφρόνιο του Έσσεξ

Στο μήνυμά του προς τους χριστιανούς της Μητροπόλεως Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων εν όψει του νέου έτους 2020 ο Μητροπολίτης κ. Νεκτάριος, επισημαίνει τα εξής:
«Ἕνας σύγχρονος ἅγιος, ὁ ὁποῖος πρόσφατα κατετάγη στίς ἐπίσημες δέλτους τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας, ὁ γέροντας Σωφρόνιος τοῦ Ἔσσεξ, μᾶς δίνει τήν εὐκαιρία μέ τόν πνευματικό, βιωματικό λόγο του, νά προσεγγίσουμε τόν νέο χρόνο μέ ἐπίγνωση τοῦ ποιά ζωή ἔχουμε κληθεῖ νά
ζήσουμε.
Λέει λοιπόν ὁ ἅγιος: “Καταξίωσον, Κύριε, ἐν τῆ ἡμέρᾳ ταύτῃ ἀναμαρτήτους φυλαχθῆναι ἡμᾶς. Πολλές φορές ἐπανέλαβα αὐτή τήν προσευχή τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ ἐπί γῆς ἀναμάρτητη ζωή μᾶς ἀνοίγει τίς πύλες τοῦ Οὐρανοῦ. Δέν εἶναι ὁ πλοῦτος τῶν γνώσεων πού σώζει τόν ἄνθρωπο. Εἶναι ἡ ἀναμάρτητη ζωή πού μᾶς προετοιμάζει γιά τήν ζωή μέ τόν Θεό στόν μέλλοντα αἰῶνα. Ἡ χάρη τοὐ Ἁγίου Πνεύματος μᾶς διδάσκει τίς αἰώνιες ἀλήθειες κατά τό μέτρο πού ζοῦμε σύμφωνα μέ τίς ἐντολές: νά ἀγαπήσεις τόν Θεό σου, τόν Δημιουργό σου, μέ ὅλο τό εἶναι σου καί νά ἀγαπήσεις τόν πλησίον σου ὅπως τόν ἑαυτό σου. Ναί, κρατεῖτε πάντοτε αὐτές τίς ἐντολές. Μείνετε στήν προσευχή, μείνετε στόν ἀγῶνα, νά περάσετε τήν μέρα σας χωρίς ἁμαρτία. Ὅλα τά ὑπόλοιπα θά δοθοῦν ἀπό τόν Ἴδιο τόν Θεό” (Περί Πνεύματος καί Ζωῆς).
Τά λόγια αὐτά ἔρχονται νά μᾶς δώσουν προσανατολισμό πνευματικό στόν χρόνο μας. Οἱ ἄνθρωποι θέτουμε στόχους, ἄλλοτε μακροχρόνιους, ἄλλοτε στό τώρα. Οἱ στόχοι αὐτοί ἔχουν νά κάνουν συνήθως μέ τήν πρόοδό μας, μέ τήν ἀπόκτηση ὑλικῶν ἀγαθῶν, μέ τήν ἱκανοποίηση ἐπιθυμιῶν, μέ τήν ἀναζήτηση μᾶς εὐτυχίας ἐγκόσμιας, ἡ ὁποία, γιά τούς πολλούς, ἴσως κάποιες στιγμές καί γιά ὅλους μας, ἀφήνει στήν ἅκρη τόν Θεό! Ταυτόχρονα, λησμονοῦμε τήν ἁμαρτία, ἡ ὁποία μᾶς περιτριγυρίζει καί μᾶς χωρίζει τόσο ἀπό τόν Θεό ὅσο καί ἀπό τόν συνάνθρωπο. Τό ἐγωκεντρικό μας θέλημα μᾶς ὁδηγεῖ σέ μία συνεχῆ πτώση. Καί ὅπως λέει πάλι ὁ ἅγιος: “στόν κόσμο ζοῦμε στήν ἀτμόσφαιρα καί στήν λατρεία τῆς πτώσεως. Ζοῦμε στήν ἄνεση καί συχνά ντρεπόμαστε νά ὁμολογήσουμε τήν πίστη μας, νά πούμε ὅτι εἴμαστε χριστιανοί” (Περί Πνεύματος καί Ζωῆς).
Ἡ εἴσοδός μας λοιπόν στό νέο ἔτος μᾶς δίνει τήν εὐκαιρία νά κατανοήσουμε τήν ἀξία κάθε ἡμέρας. Νά παλέψουμε μέ τόν τρόπο τῆς Ἐκκλησίας νά νικήσουμε τήν ἁμαρτία. Νά κρατήσουμε τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ. Νά ἀποτινάξουμε τήν ὁδό τῆς πτώσεως. Καί νά χαροῦμε τελικά, ἔχοντας τήν ἐλπίδα μας στόν Θεό, κάθε τι πού Ἐκεῖνος μᾶς δίδει πρός σωτηρίαν!»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου