Σάββατο 2 Μαρτίου 2019

11759 - Ψυχοσάββατο


       Σήμερα ψυχοσάββατο προσευχηθήκαμε στον Πανάγαθο Θεό για όλες τις ψυχές που έφυγαν από την επίγεια ζωή και αναμένουν την μέλλουσα Κρίση Του.
Ευχηθήκαμε για όσους εδώ, στην επίγεια ζωή, προσπά-θησαν να  αγαπήσουν, να αναπαύσουν, να καθοδηγήσουν, να προστατεύσουν, να δώσουν χαρά, να τους αναπαύσει ο Θεός χαρίζοντάς τους την αγάπη Του και την χαρά του παραδείσου.
Ευχηθήκαμε και για όσους δεν ήθελαν να αγαπήσουν, να αναπαύσουν, να προστατεύσουν, να δώσουν χαρά σ' αυτήν την ζωή, ο καλός Θεός, με το πολύ έλεός Του, να τους χαρίσει την αγάπη και την χαρά που στερήθηκαν και δεν ένιωσαν.
Ας είναι αιωνία η μνήμη τους.
†Αρχιμανδρίτης Βαρθολομαίος
Καθηγούμενος Ι.Μ. Εσφιγμένου Αγίου Όρους

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου