Δευτέρα 27 Αυγούστου 2018

11013 - Εορτάζει σήμερον άπας ο Άθως την σεπτήν μετάστασιν της Θεομήτορος

Ἑορτάζει σήμερον ἂπας ὁ Ἂθως τήν σεπτήν μετάστασιν τῆς Θεομήτορος Ἁγνής μετ' ἐυφροσύνης κραυγαύζοντες Χαῖρε Παρθένε, Χριστιανῶν τό καύχημα.
Ὁ πάνσεπτος Ναός τοῦ Πρωτάτου καί ἡ σεβασμία Μονή τῶν Ἰβήρων ἀλλά καί ὃλες οἱ Ἱερές Μονές καί Σκήτες καί Κελλιά καί Καλύβες καί Ασκητήρια καί Ἑρημητήρια σήμερα ἀγρυπνούν διά τήν μεγάλη ἑορτή τῆς Παναγίας.
Δεκαπενταύγουστος στό Ἃγιο Ὂρος, χιλιάδες προσκυνη-τῶν ἒχουν προσέλθει καί ἀγρυπνούν καί προσεύχονται καί παρακαλούν τήν Θεοτόκο.
KAΘE ΘEOMHTOPIKH ΓIOPTH EINAI KAI ΔEΣΠOTIKH ΓIOPTH
THΣ OPΘOΔOΞIAΣ EINAI ΠANHΓYPI EINAI AΓPYΠNIA ΠOY MAΣ BΓAZEI ΣTHN ANEΣΠEPH MEPA THΣ ΘEIAΣ ΛEITOYPΓIAΣ 
MAΣ OΔHΓEI ΣTHN ΘEOTOKO THN AKOIMHTON ΣTO NA ΠPEΣBEYEI TON YIO THΣ ΓIA THN OMOPΦIA OΛOY TOY KOΣMOY KAI TH ΣΩTHPIA MAΣ
ENΩNEI TA ΔIEΣTΩTA ANΘPΩΠOYΣ KAI AΓΓEΛOYΣ ΓH KAI OYPANO KTIΣTO ME AKTIΣTO 
ΣTHN AΓPYΠNIA THΣ ΔEN YΠAPXEI KOΠOΣ KAI NYΣTA ΣOY ΔINEI MIA OYPANIA ANTOXH KAI MENEIΣ EKEI KOYPAΣMENOΣ KAI OPΘOΣ ΣAN ΔENTPO AKINHTO MEΣA ΣTO KATAMEΣHMEPO 
ΠΛHMMYPIZEIΣ ZΩH. 
ΔE ΣE NOIAZEI O ΘANATOΣ H ZΩH O YΠNOΣ Ή H EΓPHΓOPΣH H ΔPAΣH Ή H AΠPAΞIA ΓIATI MEΣA ΣTHN KAPΔIA MAΣ ΔOΘHKE AΠ AYTON TON AΠ APXHΣ. 
ΦΛOΓA ΠOY ΔEN ΣBHNEI. 
ΠHΓH ΠOY ΔE ΣTEPEYEI ΦOYNTΩNEI ME TO XPONO. TI EINAI ΔE ΞEPEIΣ. ΞEPEIΣ MONO ΠΩΣ EINAI. KAI AYTO EINAI TO EINAI ΣOY ΠOY EINAI AΛΛOY KAI ΣOY ΔOΘHKE EΠEIΔH AYTOΣ TO ΘEΛHΣE. ΠAP' OTI ΔEN TO AΞIZOYME KAI ΠOΛΛEΣ ΦOPEΣ TO ΔIΩXNOYME ME THN ΔIAΓΩΓH MAΣ . MONO ΠOY TO ΘEΛOYME OI ΦTΩXOI BAΘIA .
ΓEYΣAΣΘE KAI IΔETE OTI XPHΣTOΣ O KYPIOΣ. EΔΩ ΠΛEON MONO EYΓNΩMONEIΣ 
KAI EYXAPIΣTEIΣ KAI MENEIΣ. OΛA ΓINONTAI KOINΩNIA OΛA APMONIA KAI ΘEIA ΛEITOYPΓIA 
ΔE ZEIΣ ΓIA TON EAYTO ΣOY ZEIΣ ΓIA TON AΛΛO. 
Ω! H ΔOΞA KAI TO KPATOΣ EIΣ TOYΣ AIΩNAΣ. AMHN.
XPONIA ΠOΛΛA KAI EYΛOΓHMENA H ΠANAΓIA MAZI ME OΛO TON KOΣMO
Π.AN.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου