Σάββατο 4 Αυγούστου 2018

10933 - Φωτογραφίες από τον εορτασμό για την συμπλήρωση 10 ετών του Πανεπιστημίου «Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης» στο Κογκό, καθώς και από την απονομή των πτυχίων


Τν Τρίτη 31-7-2018 πραγματοποιήθηκε μ διαίτερη τελετ λήξη το καδημαϊκο τους 2017-2018 το ρθοδόξου Πανεπιστη-μίου το Κογκό «γιος θανάσιος θωνίτης» στν Κινσάσα, καθς κα ορταστικ κδήλω-ση δι τν συμπλήρωση 10 τν το Πανεπιστη-μίου.
Φέτος γι πρώτη φορ τελετή, κα δι τς δύο σχολές, Θεολογικ κα Πληροφορική, γινε στν χρο τς δευτέρας, δίπλα στν . Να το γίου Μάρκου, μι κα φέτος Σχολ Πληροφορικς μς δωσε τος πρώτους ποφοίτους. Περισσότερα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου