Τετάρτη 22 Αυγούστου 2018

10989 - Μεταμόρφωσις στό Κουτλουμούσι.

Τό ἐσπέρας τοῦ Σαββάτου ὁ καμπανάρης ἀφού "ἒβαλε" μετάνοια στό γέροντα άνήλθε εἰς τό κωδωνοστάσιο τῆς Ἰερᾶς Μονῆς τῆς μετανοίας μας, τῆς μονῆς τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Ὁσίου Καλλίστου τοῦ Κουτλουμούση, ἐσήμανε τάς βαρέας - τόν μεγάλο ξύλινο "κόπανο", τό σιδηρούν σήμαντρον, κάνοντας παύση ὃσο διαρκεί ὁ πεντηκοστός ψαλμός καί ἂρχισε νά σημαίνει τίς καμπάνες σέ στάσεις τρείς. Ὁ τυπικάρης μέ ἀναμένη λαμπάδα ἐπορεύθει πρός τό "δεσποτικόν" διά νά συνοδεύσει τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Ἁνέων κ. Μακάριο, προσκεκλημένο τῆς Ἰερᾶς Μονῆς τοῦ Κουτλουμουσίου γιά νά χοροστατήσει καί προεξάρξει τῆς λαμπρᾶς πανηγύρεως τοῦ Σωτήρος Χριστοῦ.
Κατά τήν τρίτην κωδωνοκρουσία προπορευομένου τοῦ τυπικάρη μετά τῆς λαμπάδος αὐτοῦ κατήλθεν ὁ ἐπίσκοπος συνοδευόμενος ἀπό τόν γέροντα τῆς μονῆς καθηγούμενον Ἀρχιμανδρίτην Χριστόδουλο.
Εἰσελθόντων εἰς τό "καθολικόν", ὁ ἐπίσκοπος "ἐφόρεσε" τόν ἀρχιερατικό μανδύαν,
προσκύνησε τίς εἰκόνες καί εὐλόγησε, ἐνώ οἱ χοροί ἒψαλλαν τό "Εἰς πολλά ἒτη Δέσποτα".
Προπορευομένου τοῦ ἐκκλησιαστικού ὁ ἐφημέριος θυμίασε τας Ἰεράς εἰκονας, τόν ἐπίσκοπο καί ὃλον τόν Ναόν, ἐπιστρέψας στό Ἀγιο Βήμα ἀνεφώνησε τό "Δόξα τῇ Ἁγία καί ὁμοουσίω καί ζωοποιό καί ἀδιεραίτω Τριάδι..." καί ἂρχισε ὁ ἐσπερινός.
Ὀ προοιμιακός, τά μεγάλα ανοιξαντάρια καί ἀπό τόν διαβαστή τό Α κάθισμα τοῦ ψαλτηρῖου, ὁ διάκονος τά εἰρηνικά καί οἱ χοροί κατ' ἀντιφωνίαν τά κεκραγάρια, τά στοιχηρά καί τό δοξαστικόν. Οἱ διάκονοι, οἱ ἰερείς καί ὁ καθηγούμενος λαμπροφορεμένοι ἐξέρχονται διά τήν εἲσοδο. Οἱ ἐκκλησιαστικοί ἒχουν ἀνάψει τούς πολυελαίους οἰ ὀποίοι κινούνται ρυθμικά καί μετά τό "Σοφία Ὀρθοί", ἡ ἐπιλύχνιος εὐχαριστία "Φώς ἰλλαρόν Ἀγίας Δόξης..."
Τὀ προκείμενον, τά ἀναγνώσματα, ἡ ἐκτενής, τά πληρωτικά, ἡ κεφαλοκλησία καί ἡ λιτή μέ τό θαυμάσιο δοξαστικό "Δεὒτε ἀναβώμεν εἰς τό ὃρος Κυρίου...".
Τά απόστιχα, τό "Νύν ἀπολύεις", τό τρισάγιο καί τό ἀπολυτίκιο "Μεταμορφώθεις ἐν τῷ ὃρει Χριστέ ὁ Θεός...", τό οκτάηχον "Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε κεχαριτωμένη Μαρία", ἡ εὐλόγησις τῶν ἂρτων καί ἡ ἀπόλυσις τοῦ ἐσπερινοῦ.
Ἠ "ἀνάγνωσις" καί ὁ ὃρθρος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου