Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017

9966 - Χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Ξενοφώντος Αγίου Όρους, Γέροντος Αλεξίου

Να συντονίσουμε τα βήματά μας προς την Βηθλεέμ
«Τί σοι προσενέγκωμεν Χριστέ, ὅτι ὤφθης ἐπὶ γῆς ὡς ἄνθρωπος δι’ ἡμᾶς;»
Με ιερό δέος, ο θεόπνευστος υμνογράφος αναφέρει την προσφορά του σύμπαντος κόσμου στο θειο Βρέφος της Βηθλεέμ, σαν προσφορά αγά­πης προς τον ερχόμενον Άναρχο Θεό, ως εξής:
Οι Άγγελοι τον ύμνον,
Οι ουρανοί τον αστέρα,
Οι μάγοι τα  δώρα,
Οι ποιμένες το θαύμα,
Η γή τo σπήλαιον,
Η έρημος την φάτνην,
Τo ανθρώπινον γένος: «Μητέρα Παρθένον»!

Όλη η κτίσις υπηρετεί τον συγκαταβαίνοντα Λόγο του Θεού, στο κοσμοσωτήριό Του έργο, με απλότητα και τελειότητα.
Ευρισκόμενοι σήμερα ενώπιον του θαυμαστού και μοναδικού αυτού γεγονότος και μυστηρίου, της θεϊκής Οικονομίας, και προετοιμαζόμενοι να εορτάσουμε την του Κυρίου θεία Γέννησι, τί έχει να προσφέρει η εποχή μας, σαν αντίδωρο, στην υψίστη θεϊκή δωρεά;
Απιστία, πολέμους, διχασμούς, αποστασίες, διαφθορά, ασωτίες, πλάνη, αλαζονεία!…
Αυτή η τραγική εικόνα του κόσμου μας καταθλίβει, και η απρο­θυμία των ανθρώπων να δεχθούν το μήνυμα της θεϊκής αγάπης, που είναι σωτηρίας και ζωής πρόξενος, μας ανησυχεί απαράκλητα!
Κι όμως, πάλι ὁ ουρανός θα μας αναγγείλει ότι:
«Ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον Σωτήρ!»
Η Εκκλησία μας θα μας προσκαλέσει: «Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί, ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός»! Οι Άγιοι θα μας προτρέψουν: «Χριστός γεννᾶται, δοξάσατε· Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν, ἀπαντήσατε· Χριστός ἐπὶ γῆς, ὑψώ­θητε…»!
Τί είναι αυτό που βλέπουμε μέσα σ’ αυτή την ομίχλη της αμφι­βολίας και απιστίας; -Ένα αναρίθμητο πλήθος ανθρώπων, πάσης φυλής και γλώσσης να συντονίζουν τα βήματά τους σε μιά πορεία που τους οδηγεί στην Βηθλεέμ, την Εκκλησία του Χριστού, και εκεί, ακολου­θώντας τους ποιμένας και τους μάγους φθάνουν και προσκυνούν το Θείο Βρέφος, τον Θεό τον ισχυρό, τον άρχοντα της ειρήνης, της αγάπης το πρότυπο και του ελέους τον ωκεανό!
Εκεί σβήνουν οι φόβοι και οι απαισιόδοξες σκέψεις, γιατί ανέτειλε ο Ήλιος της Δικαιοσύνης που διέλυσε και διαλύει όλα τα σκότη της απάτης και του ψεύδους, της απιστίας και της αποστασίας!
Και ο κάθε πιστός προσφέρει της καρδίας του το δώρο, σ᾿ Αυτόν που μας χαρίζει τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά Του!
Της μετανοίας τα δάκρυα,
Της πίστεως την ομολογία,
Της συγχωρήσεως την απλότητα,
Της ταπεινοφροσύνης το ύψος,
Της υπομονής την ελπίδα,
Της υπακοής την θέλησι,
Της αγάπης την ανοχή,
Της προσευχής την δύναμι!
Όλη αυτή η ωραιότητα της σύγχρονης πανανθρώπινης προσφοράς με την άσκησι, τον αγώνα, την πίστι, την προσευχή, την ελπίδα, που ίσως αριθμεί ολίγους και φαίνεται σαν το λήμμα, ή το μικρό ποίμνιο, ή την ζύμη που «όλο τό φύραμα ζυμοῖ», έχει μία περίεργη δυναμική, μία παντοδυναμία που αντλείται από την βεβαία πίστι σ᾿ Αυτόν, που έρχεται ταπεινά, απρόκλητα και αβίαστα, αλλά με άπειρη αγάπη και έλεος, για να φέρει «ἐπὶ γῆς εἰρήνη» και να μαρτυρήσει περί της αληθείας, που ελευθερώνει τον άνθρωπο και τον απαλλάσσει από την αιχμαλωσία των παθών.
Οι ευχές πολλές και εγκάρδιες απ᾿ όλους, αυτές τις ημέρες. Σ’ αυτόν τον χείμαρρο των ευχών, ας προστεθούν και οι δικές μας προσρήσεις από την Αγιώνυμη Πολιτεία μας, στους συνανθρώπους μας που μάχονται στον κόσμο αυτό της αβεβαιότητος και συγχύσεως.
Αδελφοί μου, ειρηνεύετε, χαίρεσθε, εν παντί ευχαριστείτε τον Θεό, ελπίζετε και αγαπήσατε αλλήλους εκτενώς!
Χρόνια σας πολλά, ευλογημένο και ευεργετικό το 2018!
Με ευχές πατρικές, τιμή και αγάπη.
Ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Ξενοφώντος,
και οι σύν εμοί εν Χριστώ αδελφοί.
http://www.pemptousia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου