Σάββατο 16 Μαΐου 2015

6470 - Ανακαινισμός της πίστεως

Οι Νεομάρτυρες ανακαινίζουν την ορθόδοξη πίστη, που είχε ατονήσει στους συγχρόνους τους χριστιανούς, για τα κατορθώματα των παλαιών Μαρτύρων λόγω δυσπιστίας ή πολυκαιρίας. Τώρα βλέπουν με τα ίδια τους τα μάτια τους Νεομάρτυρες, που κάποτε ήσαν συγγενείς ή φίλοι ή γνώριμοί τους, να υπομένουν παρόμοια με τους παλαιούς Μάρτυρες βασανιστήρια χωρίς να δειλιάζουν.

 Γέροντας Γεώργιος Γρηγοριάτης (Καψάνης)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου