Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2014

5757 - Ποτέ δεν τονίζουμε σε κάποιον την αδυναμία του. Αιμιλιανός ΣιμωνοπετρίτηςΣέ στέλνει Γέροντάς σου σέ κάποιους πισκέπτες καί σο ξεφεύγει μιά κουβέντα. ργότερα σο λέγει νας δελφός σου:
«Πς σο ξέφυγε ατή κουβέντα; λλά τέτοιος εσαι πάντα».
Καλύτερα νά φς τήν γλώσσα σου, παρά νά το μιλήσεις τσι. Οδέποτε προσβάλλομε λυπομε νθρωπο, οδέποτε τόν κάνομε νά νοιώση στερημένος, λαττωμένος, νά νοιώση κατωτερότητα, διότι το σκοτώνομε τήν ψυχή. Ατός νθρωπος θά τραυματισθ καί δέν θά μπορ νά πιτύχη στήν ζωή του.
ναθέτεις σέ κάποιον νά ψάλη, καί κενος κάνει λάθος τόν χο, καί τότε το λες: «Πάλι πρες στραβά τό τροπάριο».
Κάθε φορά πού θά πηγαίνη νά ψάλη, θά τό θυμται καί θά λέη: Πρέπει νά προσέξω μήν τό πάρω στραβά. Καί θά τό παίρνη πάλι στραβά. Ποιός θά φταίη; Ατός πού το κανε τήν παρατήρησι.

Ποτέ δέν τονίζουμε σέ κάποιον τήν δυναμία του, τό πρόβλημά του. Ποτέ δέν το πενθυμίζουμε τήν κακία του, τήν μαρτία του. Μόνον τόν παινο χρησιμοποιομε, λλά τόν εγεν παινο, χι τόν φελ.
Διότι νθρωπος οδέποτε διορθώνεται μέ νειδισμό, πως καί μέ παρατήρηση.Πρέπει νά εναι πολύ γιος, γιά νά δεχθ νά διορθωθ μέ τόν νειδισμό, τήν πόδειξι τήν παρατήρησί σου. λλά, άν ταν τόσο γιος, δέν θά εχε ατό τό λάττωμα, γιά τό ποο χρειάσθηκε νά το κάνης παρατήρησι σύ. Αφο λοιπόν τό χει, τό μόνο πού χρειάζεται, εναι κρος σεβασμός σου, γιά νά μπορέση κάποτε νά ταπεινωθ καί νά διορθωθ, βλέποντας τήν δική σου ερήνη, πραότητα, ταπείνωσι, γάπη, μακροθυμία, χρηστότητα, πιείκεια, γλυκύτητα... Μόνον ποιος χει ατές τίς ρετές μπορε νά διορθώση κάποιον λλον....
 «Νηπτική ζωή καί σκητικοί κανόνες», ρμηνεία κανόνων Μ.ντωνίου,
ρχ. Αμιλιανο Σιμωνοπετρίτου

1 σχόλιο:

  1. ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΨΑΛΤΕΣ ΑΣ ΜΗ ΜΙΛΑΜΕ ,ΤΟ ΤΙ ΚΑΛΑΜΙΑ ΕΧΩ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ.....ΑΣ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΨΑΛΛΟΥΝ " ΟΥ ΚΑΤ΄ΕΠΙΓΝΩΣΙΝ ΑΛΛΑ ΚΑΤ΄ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΕΠΙΔΕΙΞΙΝ......"

    ΑπάντησηΔιαγραφή