Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2014

5699 - Ο Μοναχός Iωσήφ, της Βίγλας του Aγίου Όρους, για τις ισλαμικές σπουδές στη Θεολογική Σχολή της Θεσσαλονίκης

«Καί καταντᾶ τό αὔριο
σάν αὔριο νά μή μοιάζει» (1)  (Κ.Π. Καβάφης)

Ἔκπληξη προξενεῖ ἡ ἀπόφαση γιά ἵδρυση τμήματος Ἰσλαμικῶν σπουδῶν στή Θεολογική σχολή τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου τῆς Θεσ/νίκης. Καθηγητές (ἄν καί μειοψηφία τοῦ συνόλου τῶν καθηγητῶν) καί ἐκπρόσωποι ὄλων τῶν κομμάτων διαφημίζουν μέ πάθος καί κάνουν το λάθος νά στηρίζουν τή θέση καί τήν ἄποψη αὐτή. Μάλιστα κάποιοι δέν διστάζουν νά χρησιμοποιοῦν ἀκόμη καί ψεύδη ἤ τή χλεύη γιά νά στηρίξουν τήν ἄποψή τους.
Ὅσοι συνηγοροῦν, ἤ ἔχουν πλήρη ἄγνοια γιά τό Ἰσλάμ, ἤ ἔχουν συμφέροντα, ἤ συμφωνοῦν μέ ἔργα καί πράξει στή βία, τόν πόλεμο καί τούς σκοτωμούς τῶν ἀπίστων ἤ ἀλλοπίστων, τήν οἰκτρή ὑποτίμηση τῶν γυναικῶν (ἰδιαιτέρως τῶν αἰχμαλώτων γυναικῶν), τήν ἀκύρωση τοῦ ὅρκου, τήν ἀποκοπή χεριῶν τῶν κλεπτῶν, τή νομοθέτηση τῆς ἀντεκδίκησης καί ὄλα τά ἄλλα πού διδάσκουν: 

1ον) Τό ἱερό τους βιβλίο (τό Κοράνιο).
2ον) Οἰ Χαντίθ (οἱ παραδόσεις τους), πού ἐκφράζονται στήν ἰσλαμική νομοθεσία, τή Σαρία.  
Στό τμῆμα αὐτό τί θά μάθουν; Ποιοί θά διδάξουν; Πῶς θά ἐπιλεγοῦν οἱ καθηγητές; Στεντορίως ὑποστηρίζουν πώς "δέν ὑπάρχουν χρήματα", Πῶς, λοιπόν, ἀνοίγουν νέα Πανεπιστημιακά τμήματα καί μάλιστα σέ ἐποχή πού, λόγῳ σφοδρῶν πειρκοπῶν κάποια ἄλλα ὑπολειτουργοῦν; Ἄλλως τε στή Θεολογική σχολή διδάσκεται θρησκειολογία ἄρα ΚΑΙ τό Ἰσλάμ. "Ἄν θέλεις νά μάθεις τό Ἰσλάμ, διάβασε στό Κοράνιο" λένε οἱ εἰδικοί. Σᾶς παρακαλῶ πολύ νά μοῦ ἐπιτρέψετε νά ἀναφέρω μόνο τέσσερα ἀπό τά πάρα πολλά πού ἀναφέρονται σ' αὐτό: 
Στήν Σοῦρα 9 ἐδάφιο 111 διαβάζομε: "Αὐτοί (οἱ πιστοί Ἰσλαμιστές) ΘΑ ΠΟΛΕΜΗΣΟΥΝ  γιά τή θρησκεία Του (: τοῦ Ἀλλάχ, δηλ. τοῦ θεοῦ τους) ΘΑ ΣΚΟΤΩΣΟΥΝ καί θά σκοτωθοῦν". Κάποιος σχολίασε ὅτι τό "θά σκοτωθοῦν"(2) εἶναι χειρότερο ἀπό τό θά σκοτώσουν γιατί δείχνει τόν ἀδίστακτο πολεμιστή. Καί γιά νά μή νομίσετε ὅτι μόνο στήν Ἑλληνική μετάφραση ἀναφέρεται ὅπως τό ἀκούσατε, τό παραθέτωμε καί στήν ἀγγλική του ἔκδοση: "Τhey fight in Allah' s Cause so THEY KILL (others) and are killed". (3)  
Στή Σοῦρα 5 ἐδ. 33 ἔχωμε ἕνα κλιμακωτό σχῆμα ἐπί τά χείρω (στίς τρεῖς πρῶτες ἐπιλογές). Λέει, λοιπόν, τό ἐδάφιο: "Ἡ τιμωρία ἐκείνων οἱ ὁποῖοι πολεμοῦν τόν Ἀλλάχ καί τόν Ἀπόστολό Του (: τόν Μωάμεθ) καί διαβιοῦν στή γῆ ἄσχημα εἶναι ΝΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ἤ ΝΑ ΣΤΑΥΡΩΝΟΝΤΑΙ ἤ ΝΑ ΚΟΒΟΝΤΑΙ τά χέρια καί τά πόδια ἀντίπλευρα..." (4). Στό ἀγγλικό κείμενο: "The recοmpence of those who wage war against Allah and His Messenger and do mischief in the land is only that they shall be KILLED or CRUCIFIED or their hands and their feet BE CUT OFF from opposite sides..." (5). 
Πῶς πολεμεῖται ἕνας Ἀλλάχ, ἕνας θεός; Μέ ὅπλα; Ὄχι. Μέ τά λόγια κάποιου πού διαφοροποιεῖται. Φανταστεῖτε, λοιπόν, ἕναν Ἰσλαμιστή, κάποιον ἄλλον πού δέν συμφωνεῖ μαζί του, νά τόν καρφώνει, νά τόν ὑψώνει (δηλ. νά τόν σταυρώνει) καί νά χαιρεκακεῖ γιά κάποιες ὥρες μέχρι νά πεθάνη ὁ σταυρωμένος. Ἐπίσης, ὁ ἄλλος ἀπάνθρωπος τρόπος, ἡ κοπή χεριῶν καί ποδιῶν ἀντίπλευρα (δηλ. δεξί χέρι καί ἀριστερό πόδι ἤ ἀριστερό χέρι καί δεξί πόδι) δέν τοῦ ἀφήνει τήν παραμικρή ἄνεση. Ἐδῶ ὁ ἀκρωτηριασθείς δέν μπορεῖ νά φέρει βακτηρία (πατερίτσα δηλ.).
Στή Σοῦρα 47 ἐδ. 35 τονίζεται μέ ἔμφαση: "Μήν εἶσθε μικρόψυχοι φωνάζοντας γιά εἰρήνη ἐφόσον εἶσθε ἀνώτεροί τους" (6). "So be not weak (: μήν εἶσθε ἄτολμοι) and ASK NOT FOR PEACE (: καί μή ζητᾶτε εἰρήνη) while you are having the upper hand (7) (: ἐφ' ὅσον ἔχετε τό πάνω χέρι).Μικρόψυχος, λοιπόν, ὅποιος φωνάζει γιά εἰρήνη.
Στή Σοῦρα 4 ἐδ. 89 τιμωρεῖ ΜΕ ΘΑΝΑΤΟ ὅσους ἐγκαταλείψουν τήν πίστι τους:"ἄν ὅμως ἐπιστρέψουν στήν ἀπιστία, τότε συλλάβετέ τους καί ΣΚΟΤΩΣΤΕ ΤΟΥΣ, ὅπου κι ἄν βρίσκονται" (8). "But if they turn back (from Islam), take (hold of) them and KILL THEM wherever you find them" (9).  
Σᾶς παρακαλῶ καί σᾶς προκαλῶ νά διαβάσετε τό Κοράνιο, τό ὁποῖο εἶναι κατάσπαρτο μέ τέτοια ἐδάφια καί νά διαπιστώσετε ὅτι ὄλο αὐτό τό βιβλίο ἔχει τέτοιες ἀναφορές. Ἔτσι τά γεγονότα τά ὁποῖα βλέπωμε νά συμβαίνουν στόν κόσμο μέ πράξεις ἀκραίας βίας καί πολέμου δέν διαπράττονται ἀπό κάποιους ἀκραίους φανατικούς ἐπειδή ἔτσι ἑρμήνευσαν κάποια τμήματα τοῦ κορανίου, ἀλλά ἐφαρμόζουν πιστά αὐτό πού ρητά ἀναφέρει τό κοράνιο.
Πρέπει νά τονισθεῖ, ἐπίσης ἀκόμη ἄλλη μία παράμετρος. Τό κοράνιο περιέχει ἐντολές καί καθορίζει συμπεριφορές τῶν πιστῶν του. Οἱ ἀναφορές π.χ. στό νά μήν κάνουν φίλους τούς ἀπίστους δημιουργοῦν κάποιο πρόβλημα. Μήπως αὐτές ἐμφανίσουν, ἀναδείξουν ἀπρόσμενες ἐντάσεις ἀπό κάποιους Ἰσλαμιστές; Παραθέτωμε κάποια τέτοια ἐδάφια: "Οἱ Πιστοί δέν παίρνουν προστάτες καί ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΝ ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΠΙΣΤΟΥΣ, ἀλλά τοὐναντίον τούς πιστούς"(328) (10). "Προάγγειλε στούς ὑποκριτές ὅτι θά τιμωρηθοῦν μέ ἀνυπόφορα βασανιστήρια καί πού παίρνουν ὡς φίλους τους τούς ἀπίστους κι ὄχι τούς πιστούς" (4138, 139) (11). "Ὦ! Σεῖς πού πιστέψατε! ΜΗ ΠΑΙΡΝΕΤΕ ΓΙΑ ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΠΙΣΤΟΥΣ κι ὄχι τούς πιστούς" (4144) (12). "Ὦ! Σεῖς πού πιστέψατε ΜΗ ΚΑΝΕΤΕ τούς Ἑβραίους καί τούς Χριστιανούς ΦΙΛΟΥΣ καί προστάτες σας" (552) (13).
Ἡ ἵδρυση αὐτοῦ τοῦ τμήματος δέν εἶναι ἡ λύση τοῦ προβλήματος. Τά ἐπιχειρήματα πού χρησιμοποῦνται, δέν εἶναι ἱκανά νά μᾶς πείσουν γιά δῆθεν ἀναγκαιότητα τῶν σπουδῶν αὐτῶν σέ ἰδιαίτερο προπτυχιακό τμῆμα. Αὐτοί πού περιπλέκουν κατά καιρούς τό πρόβλημα τῆς ὕπαρξης καί τῆς αὔξησης τῶν μουσουλμάνων, ἐδῶ καί ἀλλοῦ, εἶναι δυναντόν νά εἶναι ἀξιόπιστοι; Γιατί τόση σπουδή γιά τίς Ἰσλαμικές σπουδές καί καμμία γιά τά κενά σέ θέσεις ἐκπαιδευτικῶν ἀκόμα καί σέ πόλεις ἐνῶ φθάνωμε σέ λίγες ἡμέρες στά Χριστούγεννα; Αυτοί πού δημιούργησαν τό πρόβλημα ἄς βροῦν ἄλλο τρόπο γιά τήν ἐπίλυσή του καί ὄχι νά τό ἐπιβαρύνουν μέ κατάληξη ἀπρόοπτων συνεπειῶν. Ὁ χρόνος εἶναι πολύτιμος. Δέν ἐπιτρέπει λάθη οὔτε σπασμωδικές ἐπιπόλαιες ἀποφάσεις. Κάποιες ὅμως εἶναι ὀλέθριες γιά τή χῶρα καί τόν κόσμο.
Εὐχόμεθα σέ πιό ψύχραιμη ἐπαναθεώρηση ἀπό μέρους τους, τοῦ σοβαρότατου αὐτοῦ θέματος.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
(1) Ἀπό τό ποίημα "Μονοτονία" τῆς ποιητικῆς συλλογῆς "ΑΠΟ ΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ 1987-1933"
(2) "Τό Ἱερό Κοράνιο". Μετάφρασις ἀπό Ἄραβες ἑλληνιστές καθηγητές τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Καΐρου, Ἔλ-Ἔζχερ ἐπιμέλεια Τζιχάντι Μπιλάλα Χαλήλ (χρηματοδοτήθηκε ἀπό τή Μαριάννα Λάτση). Ἔκδοση συγκροτήματος Βασιλιᾶ Φάχντ. Ἐκτύπωση Μεδίνα-Σαουδικῆς Ἀραβίας 1998 μ.Χ. σελ 278
(3) "THE NOBLE QUR'  AN" Μετάφραση στήν ἀγγλική γλῶσσα ἀπό Dr. Muhammad Tagi-ud-Din al-Hilali καί Dr. Muhammad Ἔκδοησ 1430 Α.Η. Μuhsin Khan. Ἔκδοση ΚING FAHD COMPLEX Madinah K.S.A. σελ. 264 (Σθραη 9 Αt-Taubah 111)
(4) ἔ.ἀ. σελ. 149 (Σοῦρα ἐλ-Μάιντε)
(5) ἔ.ἀ. σελ. 148 (Surah 5 Al-Ma' idah 33)
(6) ἔ.ἀ. σελ. 788 (Σοῦρα Μουχάμμεντ)
(7) ἔ.ἀ. σελ. 695 (Surah 47 Muhammad 35)
(8) ἔ.ἀ. σελ. 122 (Σοῦρα ελ-Νισά)
(9) ἔ.ἀ. σελ. 123 (Surah 4 An-Nisa ' 89)
(10) ἔ.ἀ. σελ. 69 (Σοῦρα Ἀλ Ιμράν)
(11) ἔ.ἀ. σελ. 133 (Σοῦρα ελ-Νισά)
(12) ἔ.ἀ. σελ. 134 (Σοῦρα ελ-Νισά)
(13) ἔ.ἀ. σελ. 153 (Σοῦρα ελ-Μάιντε)
Μοναχοῦ Ἰωσήφ Βίγλας Ἁγίου Ὄρους 

Σχετικά:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου