Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2014

5716 - Μοναχός Αρέθας Καρεώτης, ο βιβλιοπώλης (1888-1964)

Αρέθας μοναχός Καρεώτης, ο βιβλιοπώλης (1888-1964)
(Φωτογραφία: Καρυές, 4 Απριλίου 1931.
Πηγή: Μοναχολόγιο μονής Διονυσίου)
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου