Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2014

5694 - Μοναχός Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης († 7/12/1991)

1 σχόλιο: