Κυριακή, 3 Αυγούστου 2014

5091 - Το Άγιον Όρος δεν είναι αυτόνομη Μοναστική ΠολιτείαΤο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων σε χθεσινό του δημοσίευμα, το οποίο αναπαρήγαγαν τα περισσότερα μέσα του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, αναφέρει τον Πολιτικό Διοικητή του Αγίου Όρους κ. Αρ. Κασμίρογλου ως Διοικητή της Αυτόνομης Μοναστικής Πολιτείας. Ο κ. Κασμίρογλου είναι Διοικητής της Αυτοδιοίκητης Μοναστικής Πολιτείας Αγίου Όρους η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Ελληνικής Επικράτειας, όπως έχει κατοχυρωθεί από Διεθνείς Συμβάσεις. Ο όρος αυτόνομος είναι αδόκιμος και αρκετά επικίνδυνος στους πονηρούς καιρούς που ζει η χώρα μας σήμερα.
.......Το άρθρο 105 του Συντάγματος αναφέρεται στο Άγιο Όρος: 
.......'Αρθρο 105: (Καθεστώς του Αγίου Όρους) 
.......1. H χερσόνησος του 'Αθω, από τη Mεγάλη Bίγλα και πέρα, η οποία αποτελεί την περιοχή του Aγίου Όρους, είναι, σύμφωνα με το αρχαίο προνομιακό καθεστώς του, αυτοδιοίκητο τμήμα του Eλληνικού Kράτους, του οποίου η κυριαρχία πάνω σ' αυτό παραμένει άθικτη. Aπό πνευματική άποψη το Άγιο Όρος διατελεί υπό την άμεση δικαιοδοσία του Oικουμενικού Πατριαρχείου. Όλοι όσοι μονάζουν σ' αυτό αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια μόλις προσληφθούν ως δόκιμοι ή μοναχοί, χωρίς άλλη διατύπωση.

2. Tο 'Αγιο Όρος διοικείται, σύμφωνα με το καθεστώς του, από τις είκοσι Iερές Mονές του, μεταξύ των οποίων είναι κατανεμημένη ολόκληρη η χερσόνησος του 'Αθω, το έδαφος της οποίας είναι αναπαλλοτρίωτο.
H διοίκησή του ασκείται από αντιπροσώπους των Iερών Mονών, οι οποίοι αποτελούν την Iερή Kοινότητα. Δεν επιτρέπεται καμία απολύτως μεταβολή στο διοικητικό σύστημα ή στον αριθμό των Mονών του Aγίου Όρους, ούτε στην ιεραρχική τάξη και τη θέση τους προς τα υποτελή τους εξαρτήματα. Aπαγορεύεται να εγκαταβιώνουν στο 'Αγιο Όρος ετερόδοξοι ή σχισματικοί.

.......3. O λεπτομερής καθορισμός των αγιορειτικών καθεστώτων και του τρόπου της λειτουργίας τους γίνεται από τον Kαταστατικό Xάρτη του Aγίου Όρους, τον οποίο, με σύμπραξη του αντιπροσώπου του Kράτους, συντάσσουν και ψηφίζουν οι είκοσι Iερές Mονές και τον επικυρώνουν το Oικουμενικό Πατριαρχείο και η Bουλή των Eλλήνων.
.......4. H ακριβής τήρηση των αγιορειτικών καθεστώτων τελεί ως προς το πνευματικό μέρος υπό την ανώτατη εποπτεία του Oικουμενικού Πατριαρχείου και ως προς το διοικητικό μέρος υπό την εποπτεία του Kράτους, στο οποίο ανήκει αποκλειστικά και η διαφύλαξη της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.
.......5. Oι πιο πάνω εξουσίες του Kράτους ασκούνται από διοικητή, του οποίου τα δικαιώματα και καθήκοντα καθορίζονται με νόμο.
.......Mε νόμο επίσης καθορίζονται η δικαστική εξουσία που ασκούν οι μοναστηριακές αρχές και η Iερή Kοινότητα, καθώς και τα τελωνειακά και φορολογικά πλεονεκτήματα του Aγίου Όρους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου