Παρασκευή 15 Αυγούστου 2014

5138 - Εν τη Γεννήσει την παρθενίαν εφύλαξαςΑπολυτίκιον τής Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου,

ψαλλόμενο ώς «μάθημα»
Ήχος ά
Εν τη Γεννήσει την παρθενίαν εφύλαξας, εν τη Κοιμήσει τον κόσμον ου κατέλιπες Θεοτόκε. Μετέστης προς την ζωήν, μήτηρ υπάρχουσα της ζωής, και ταις πρεσβείαις ταις σαις λυτρουμένη, εκ θανάτου τας ψυχάς ημών.
Από τον διπλό ψηφιακό δίσκο
Η ΑΘΩΝΙΤΙΣΣΑ ΘΕΟΤΟΚΟΣ
Του Βυζαντινού χορού ‘’ΤΡΟΠΟΣ’’
http://troposchoir.gr

1 σχόλιο: