Κυριακή 17 Αυγούστου 2014

5146 - Πίνακας 110 Μονοπατιών του Αγίου Όρους με Κατάσταση, Διάρκεια και Συνδέσμους σε Αναλυτικές Περιγραφές

Πίνακας των Μονοπατιών του Αγίου Όρους με Κατάσταση, 
Διάρκεια & Συνδέσμους σε Αναλυτικές Περιγραφές
v. 2.4.2, Ιούλιος, 2014
Ο πίνακας αυτός περιέχει τις νεώτερες πληροφορίες που διαθέτει η διεθνής οργάνωση «The Friends of Mount Athos -FoMA» (οι Φίλοι του Αγίου Όρους) σχετικά με την κατάσταση των μονοπατιών του Αγίου Όρους (με τις επιφυλάξεις που φαίνονται στο κάτω μέρος της σελίδας). Οι διαδρομές παρατίθενται με την αλφαβητική σειρά των Μοναστηριών, Σκητών ή άλλων σημείων ενδιαφέροντος από τα οποία ξεκινούν.

Οι περισσότερες από τις πληροφορίες που παρατίθενται στον πίνακα είναι προϊόντα του προγράμματος της FoMA για τον καθαρισμό και αποκατάσταση των μονοπατιών του Αγίου Όρους, ή προέρχονται από προσκυνηματικές επισκέψεις που πραγματοποιήθηκαν από μέλη των ομάδων της FoMA που συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό, όπως αναλύονται στη στήλη "Πηγή και Ημερομηνία Πληροφορίας". Αν διαθέτετε επίκαιρες πληροφορίες για την κατάσταση των μονοπατιών ή για διάρκεια των διαδρομών που φαίνονται παρακάτω, οι «Φίλοι του Αγίου Όρους» (FoMA) θα εκτιμήσουν ιδιαίτερα την αναφορά σας. Σας καλούμε λοιπόν να συνεισφέρετε στην προσπάθειά μας αυτή, στέλνοντας e-mail στην Ομάδα της FoMA για τη συντήρηση των μονοπατιών.

Στον παρακάτω πίνακα πατήστε πάνω στους παρακάτω συνδέσμους (links) ώστε να εμφανισθούν αναλυτικές περιγραφές των μονοπατιών
(* Προσωρινή σύνδεση με περιγραφή στα αγγλικά)
ΑΠΟ
ΠΡΟΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΠΗΓΗ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣΑγ. Άννης, Σκήτη
Αγ. Παύλου
Καλή, μονοπάτι
1ω 20'
Ομάδα της FoMA Μάιος 2014.


Κορυφή Άθωνος
Καλή, μονοπάτι
8ω (με επιστροφή)
Μέλος ομάδας της FoMA Ιούνιος 2010. Αναφορά προσκυνητή Μάιος 2014Αγ. Δημητρίου, Σκήτη
Καλή, μονοπάτι και τρακτερόδρομος
45'
Ομάδα της FoMA Μάιος 2012Αγ. Παύλου
Καλή , μονοπάτι και τρακτερόδρομος
1ω - 1ω 30
Ομάδα της FoMA Μάιος 2014


Αγ. Άννας, Σκήτη
Καλή , μονοπάτι
1ω 20'
Ομάδα της FoMA Μάιος 2014Βατοπαιδίου
Καλή, μονοπάτι και τρακτερόδρομος
45'
Ομάδα της FoMA Μάιος 2012


Καλή, μονοπάτι, τρακτερόδρομος και δρόμος
3ω 30' - 4ω
Ομάδα της FoMA Μάιος 2014


Καλή, μονοπάτι και τρακτερόδρομος
3ω - 3ω 30'
Ομάδα της FoMA Μάιος 2014


Καλή, μονοπάτι και τρακτερόδρομος
2ω 30'
Ομάδα της FoMA Μάιος 2014


Κολιτσού
Καλή, μονοπάτι και τρακτερόδρομος. Δες παρακάτω Παντοκράτορος (μέσω Κολιτσού)
1ω 30' - 2ω
Ομάδα της FoMA Μάιος 2014


Καλή, κυρίως μονοπάτι
3ω 30' - 4ω
Ομάδα της FoMA Μάιος 2014


Καλή, κυρίως μονοπάτι
3ω - 4ω
Ομάδα της FoMA Μάιος 2014


Καλή, κυρίως μονοπάτι.
Ομάδα της FoMA Μάιος 2014


Καλή, κυρίως μονοπάτι
2ω 30' - 3ω
Ομάδα της FoMA Μάιος 2014


Καλή, μονοπάτι και τρακτερόδρομος
2ω 30' - 3ω
Ομάδα της FoMA Μάιος 2014


Καλή προς Βατή, κυρίως μονοπάτι (μετά τη Χέρα ακολουθεί το Δρόμο του Μπέη)
5ω - 5 30'
Ομάδα της FoMA Μάιος 2013, Μάιος 2014Βογορόδιτσα, Σκήτη
Καλή, μονοπάτι και τρακτερόδρομος
1ω 30'
Η πιο ευθεία διαδρομή, μέλος ομάδας της FoMA Μάρτιος 2014. Η μακρύτερη διαδρομή ομάδα της FoMA Μάιος 2012


Καλή, κυρίως μονοπάτι
Ομάδα της FoMA Μάιος 2012Γρηγορίου
Καλή, μονοπάτι
Ομάδα της FoMA Μάιος 2014


Καλή, μονοπάτι και τρακτερόδρομος
1ω 20'
Ομάδα της FoMA Μάιος 2014Δάφνη
Κουτλουμουσίου και Καρυές
Από τη Δάφνη έως το Σταυρό = δρόμος, από το Σταυρό στις Καρυές Καλή, μονοπάτι και τρακτερόδρομος (=Σταυρός προς Κουτλουμουσίου και Καρυές)
3ω 30' - 4ω
Καρυές - Σταυρός Ομάδα της FoMA Μάιος 2014 (υπόλοιπο = δρόμος)


Καλή, μονοπάτι και τρακτερόδρομος
45'
Μέλη ομάδας της FoMA Μάιος 2014


Καλή, μονοπάτι και τρακτερόδρομος
1ω 45'
Μέλος ομάδας της FoMA Σεπτέμβριος 2013Διονυσίου
Καλή , μονοπάτι και τρακτερόδρομος
1ω - 1ω 30'
Ομάδα της FoMA Μάιος 2014


Καλή, μονοπάτι
2ω - 2ω 30'
Ομάδα της FoMA Μάιος 2014Δοχειαρίου
Καλή, μονοπάτι, τρακτερόδρομος και δρόμος
3ω 30' - 4ω
Ομάδα της FoMA Μάιος 2014


Κουτλουμουσίου και Καρυές
Καλή, μονοπάτι και τρακτερόδρομος από το Δρόμο του Μπέη
4ω 30' - 5ω
Ομάδα της FoMA Μάιος 2014


Καλή, μονοπάτι και τρακτερόδρομος
1ω 45'
Ομάδα της FoMA Μάιος 2014


Καλή, κυρίως μονοπάτι
25'
Μέλος ομάδας της FoMA Μάρτιος 2013Εσφιγμένου
Καλή, μονοπάτι και τρακτερόδρομος
3ω - 3ω 30'
Ομάδα της FoMA Μάιος 2014


Καλή. Μονοπάτι και τρακτερόδρομος
2ω 30' - 3ω
Ομάδα της FoMA Μάιος 2014


Καλή προς Βατή, κυρίως μονοπάτι (ακολουθεί το Δρόμο του Μπέη)
7ω - 8ω
Ομάδα της FoMA Μάιος 2013, Μάιος 2014
Καλή, τρακτερόδρομος
45'
Ομάδα της FoMA Μάιος 2014Ζωγράφου
Αρσανάς Ζωγράφου
Καλή, όλο τρακτερόδρομος, εκτός από δύο μικρά τμήματα στην αρχή και στο τέλος
Oμάδα της FoMA Μάιος 2014


Καλή, μονοπάτι και τρακτερόδρομος
2ω 30'
Ομάδα της FoMA Μάιος 2014


Καλή. Μονοπάτι και τρακτερόδρομος.
2ω 30' - 3ω
Ομάδα της FoMA Μάιος 2014


Καλή, κυρίως μονοπάτι
Ομάδα της FoMA Μάιος 2014


Καλή, μονοπάτι και τρακτερόδρομος
2ω 30'
Ομάδα της FoMA Μάιος 2014Ιβήρων
Καρακάλου
Καλή, δρόμος έως τον αρσανά Καρακάλου, μετά μονοπάτι
Ομάδα της FoMA Μάιος 2014


Καλή, μονοπάτι
Ομάδα της FoMA Μάιος 2014


Καλή, κυρίως μονοπάτι
Ομάδα της FoMA Μάιος 2014


Φιλοθέου από τον παραλιακό δρόμο
Καλή προς Βατή. Δρόμος έως τον αρσανά της Φιλοθέου και μετά μονοπάτι
Ομάδα της FoMA Μάιος 2014


Καλή, μονοπάτι και τρακτερόδρομος
Ομάδα της FoMA Μάιος 2014Καλιάγρα (αρσανάς Κουτλουμουσίου)
Καλή, κυρίως μονοπάτι
1ω 30' - 2ω
Ομάδα της FoMA Μάιος 2014Καρακάλου
Ιβήρων
Καλή, μονοπάτι έως τον αρσανά της Καρακάλου, μετά δρόμος
Ομάδα της FoMA Μάιος 2014


Κουτλουμουσίου και Καρυές
Καλή, μονοπάτι και τρακτερόδρομος μέσω Φιλοθέου (δες τις αντίστοιχες περιγραφές)
3ω 30' - 4ω
Ομάδα της FoMA Μάιος 2014


Μεγίστης Λαύρας
Καλή, μονοπάτι ως τον αρσανά της Καρακάλου, μετά δρόμος
Ομάδα της FoMA Μάιος 2014 έως τον αρσανά (υπόλοιπο=δρόμος)


Προβάτα, Κελλιά
Καλή προς Βατή, κυρίως μονοπάτι.
45'
Ομάδα της FoMA Μάιος 2014


Καλή, κυρίως μονοπάτι
45'
Ομάδα της FoMA Μάιος 2014Καρυές (δες παρακάτω Κουτλουμουσίου και Καρυές)Κολιτσού
Βατοπαιδίου
Καλή, μονοπάτι και τρακτερόδρομος. Δες παρακάτω Παντοκράτορος για Βατοπαιδίου (μέσω Κολιτσού)
1ω 30' -2ω
Ομάδα της FoMA Μάιος 2014Κουτλουμουσίου και Καρυές
Καλή, κυρίως μονοπάτι
3ω - 3ω 30'
Ομάδα της FoMA Μάιος 2014


Δάφνη από Σταυρό
Καλή, μονοπάτι και δρόμος (= *Κουτλουμουσίου και Καρυές για Σταυρό), το υπόλοιπο δρόμος
Καρυές - Σταυρός ομάδα της FoMA Μάιος 2014 (υπόλοιπο=δρόμος)


Δοχειαρίου
Καλή, μονοπάτι και τρακτερόδρομος (από το δρόμο του Μπέη)
περ. 4ω 30'
Ομάδα της FoMA Μάιος 2014


Καλή προς Βατή, κυρίως μονοπάτι (ακολουθεί το Δρόμο του Μπέη)
7.00 - 8.00
Ομάδα της FoMA Μάιος 2013,Μάιος 2014


Καλή, κυρίως μονοπάτι
1ω 30'
Ομάδα της FoMA Μάιος 2014


Καλή, κυρίως μονοπάτι
1ω -1ω 30'
Ομάδα της FoMA Μάιος 2014


Καρακάλου
Καλή, μονοπάτι και τρακτερόδρομος μέσω Φιλοθέου (δες τις αντίστοιχες περιγραφές)
3ω 30' - 4ω
Ομάδα της FoMA Μάιος 2014


Κωνσταμονίτου
Καλή, μονοπάτι και τρακτερόδρομος (ακολουθεί το Δρόμο του Μπέη)
περ. 4ω
Ομάδα της FoMA Μάιος 2014


Μπουραζέρη, Κελλί
Καλή, (= πρώτο τμήμα της διαδρομής προς Παντοκράτορος)
30'
Ομάδα της FoMA Μάιος 2014


Ξενοφώντος
Καλή, κυρίως τρακτερόδρομος
2ω 30'
Μέλος ομάδας της FoMA Σεπτέμβριος 2011


Ξηροποτάμου
Καλή, μονοπάτι και τρακτερόδρομος ως το Σταυρό, μετά δρόμος
2ω 30'
Καρυές - Σταυρός ομάδα της FoMA Μάιος 2014 (υπόλοιπο=δρόμος)


Παντελεήμονος
Καλή, δρόμος από το Σταυρό έως Ξηροποτάμου, μετά κυρίως μονοπάτι
3ω 15'
Καρυές - Σταυρός από ομάδα της FoMA Μάιος 2014. Μέλος της FoMA Σεπτέμβριος 2013


Καλή, μονοπάτι και τρακτερόδρομος
1ω 30'
Ομάδα της FoMA Μάιος 2013, Μάιος 2014


Καλή, κυρίως τρακτερόδρομος, μονοπάτι στην αρχή και στο τέλος
4ω - 4ω 30'
Καρυές - Σταυρός από ομάδα της FoMA Μάιος 2014. Υπόλοιπο μέλος ομάδας της FoMA Μάρτιος 2014


Καλή, μονοπάτι και τρακτερόδρομος
1ω 15' - 1ω 30'
Ομάδα της FoMA Μάιος 2014


* Σταυρός(στο δρόμο Καρυών - Δάφνης)
Καλή, μονοπάτι και τρακτερόδρομος
45' - 1ω
Ομάδα της FoMA Μάιος 2014


Καλή, μονοπάτι και τρακτερόδρομος
Ομάδα της FoMA Μάιος 2014


Καλή προς Βατή, κυρίως μονοπάτι (ακολουθεί το Δρόμο του Μπέη)
7ω - 8ω
Ομάδα της FoMA Μάιος 2013, Μάιος 2014Κωνσταμονίτου
Καλή, κυρίως μονοπάτι
3ω - 4ω
Ομάδα της FoMA Μάιος 2014


Καλή, κυρίως μονοπάτι.
Ομάδα της FoMA Μάιος 2014


Καλή,μονοπάτι και τρακτερόδρομος
1ω 30'
Ομάδα της FoMA Μάιος 2014


Καλή, κυρίως μονοπάτι
Ομάδα της FoMA Μάιος 2014


Ξενοφώντος
Καλή, μονοπάτι και τρακτερόδρομος μέσω Δοχειαρίου (δες τις αντίστοιχες διαδρομές)
Μέλος ομάδας της FoMA Σεπτέμβριος 2013, ομάδα της FoMA Μάιος 2014Μεγίστης Λαύρας
Αγ. Άννης, Σκήτη
Καλή, μονοπάτι
Ομάδα της FoMA Μάιος 2014


Αγ. Τριάδος, Σκήτη (Καυσοκαλύβια)
Καλή, μονοπάτι
3ω 30' - 4ω
Ομάδα της FoMA Μάιος 2014 και μέλος ομάδας της FoMA Σεπτέμβριος 2011


Προδρόμου, Σκήτη
Καλή, τρακτερόδρομος
Ομάδα της FoMA Μάιος 2014Μπέη (δες στo τέλος, Μπεηλίδικος Δρόμος)Ξενοφώντος
Καλή, κυρίως μονοπάτι
25'
Μέλος ομάδας της FoMA Μάρτιος 2013


Κωνσταμονίτου
Καλή, μονοπάτι και τρακτερόδρομος μέσω Δοχειαρίου (δες τις αντίστοιχες διαδρομές)
Ομάδα της FoMA Μάιος 2014 και μέλος ομάδας της FoMA Μάρτιος 2013


Καλή, κυρίως τρακτερόδρομος
Μέλος ομάδας της FoMA Μάρτιος 2013Ξηροποτάμου
Καλή, μονοπάτι και τρακτερόδρομος
45'
Μέλη ομάδας της FoMA Μάιος 2014


Κουτλουμουσίου και Καρυές
Καλή, δρόμος μέχρι το Σταυρό, μετά μονοπάτι και τρακτερόδρομος
2ω 45'
Ομάδα της FoMA Μάιος 2014 από Σταυρό έως Καρυές (υπόλοιπο = δρόμος)


Καλή, κυρίως μονοπάτι
1ω 15'
Μέλος ομάδας της FoMA Σεπτέμβριος 2013Παντελεήμονος
Καλή, μονοπάτι και τρακτερόδρομος
1ω 45'
Μέλος ομάδας της FoMA Σεπτέμβριος 2013


Καλή, κυρίως τρακτερόδρομος
Μέλος ομάδας της FoMA Μάρτιος 2013


Καλή, κυρίως μονοπάτι
1ω 15'
Μέλος ομάδας της FoMA Σεπτέμβριος 2013Παντοκράτορος
Καλή, κυρίως μονοπάτι
2ω 30' - 3ω
Ομάδα της FoMA Μάιος 2014


Καλή, μονοπάτι και τρακτερόδρομος
2ω 30' - 3ω
Oμάδα της FoMA Μάιος 2014


Καλή, μονοπάτι και τρακτερόδρομος
1ω 30' -2ω
Η πιο ευθεία διαδρομή, μέλος ομάδας της FoMA Μάρτιος 2014. Η μακρύτερη διαδρομή ομάδα της FoMA Μάιος 2012


Καλή, μονοπάτι και τρακτερόδρομος
1ω 45' - 2ω 15'
Ομάδα της FoMA Μάιος 2013, Μάιος 2014


Καλή, μονοπάτι
45' - 1ω
Ομάδα της FoMA Μάιος 2012


Καλή, μονοπάτι
45' - 1ω
Μέλος ομάδας της FoMA Μάρτιος 2014Προβάτα, Κελλιά
Καρακάλου
Καλή προς Βατή, κυρίως μονοπάτι.
45'
Ομάδα της FoMA Μάιος 2014Προφήτης Ηλίας, Σκήτη
Καλή, κυρίως μονοπάτι
Ομάδα της FoMA Μάιος 2012


Καλή, μονοπάτι
30' - 45'
Ομάδα της FoMA Μάιος 2012Σίμωνος Πέτρας
Καλή, κυρίως μονοπάτι και τρακτερόδρομος στο τέλος
1ω 20'
Μέλος ομάδας της FoMA Μάιος 2014


Δάφνη
Μόνο τρακτερόδρομος. Δεν υπάρχει μονοπάτι
2ω 30'Καλή, κυρίως τρακτερόδρομος. Μονοπάτι στην αρχή και στο τέλος
4ω - 4ω 30'
Σταυρός - Καρυές από ομάδα της FoMA Μάιος 2014. Το υπόλοιπο μέλος ομάδας της FoMA Μάρτιος 2014Σταυρονικήτα
Καλή, κυρίως μονοπάτι
Ομάδα της FoMA Μάιος 2014


Καλή, μονοπάτι και τρακτερόδρομος
1ω 30' - 2ω
Ομάδα της FoMA Μάιος 2014


Καλή, μονοπάτι
45' - 1ω
Μέλος ομάδας της FoMA Μάρτιος 2014Σταυρός (στο δρόμο Καρυές - Δάφνη)
Καλή, μονοπάτι και τρακτερόδρομος
30'
Ομάδα της FoMA Μάιος 2014Φιλοθέου
Καλή, μονοπάτι και τρακτερόδρομος
Ομάδα της FoMA Μάιος 2014


Ιβήρων από τον παραλιακό δρόμο
Καλή προς Βατή. Μονοπάτι ως τον αρσανά της Φιλοθέου και μετά δρόμος
Ομάδα της FoMA Μάιος 2014


Κυρίως μονοπάτι
45'
Ομάδα της FoMA Μάιος 2014


Καλή, μονοπάτι και τρακτερόδρομος
Ομάδα της FoMA Μάιος 2014Χιλανδαρίου
Καλή προς Βατή. Κυρίως μονοπάτι κατά μήκος του Δρόμου του Μπέη έως τη Χέρα
5ω - 5 30'
Ομάδα της FoMA Μάιος 2013, Μάιος 2014


Καλή, τρακτερόδρομος
45'
Ομάδα της FoMA Μάιος 2014


Καλή, μονοπάτι και τρακτερόδρομος
2ω 30'
Ομάδα της FoMA Μάιος 2014


Καλή προς Βατή. Κυρίως μονοπάτι καταμήκος του Δρόμου του Μπέη
7ω - 8ω
Ομάδα της FoMA Μάιος 2013, Μάιος 2014Μπεηλίδικος Δρόμος (Δρόμος του Μπέη)
Αυτό είναι ένα σημαντικό μονοπάτι που κάποτε διέτρεχε την κορυφογραμμή της χερσονήσου του Άθωνα. Το πλήρες Βόρειο τμήμα του είναι Καλό έως Βατό από το Χιλανδάρι, μέσω Χέρας, έως και το δρόμο Βατοπαιδίου - Καρυών στο Σταυρό του Μακρυγένους. Από αυτό το τμήμα του δρόμου του Μπέη ξεκινάνε μονοπάτια προς τις μονές Εσφιγμένου, Ζωγράφου, Κωνσταμονίτου, Δοχειαρίου και Βατοπαιδίου. Νότια από το Σταυρό Μακρυγένους, ο Δρόμος του Μπέη είναι κυρίως δρόμος ή τρακτερόδρομος.

Ομάδα της FoMA Μάιος 2013, Μάιος 2014
Επεξηγήσεις

1. Στον πίνακα φαίνονται κατά προτίμηση τα μονοπάτια έναντι των δρόμων - τρακτερόδρομων.
 
2. Η «Κατάσταση των Μονοπατιών» είναι αυτή της ημερομηνίας της τελευταίας ενημέρωσης. Υπόπομνημα:
"Καλή" σημαίνει ότι το μονοπάτι δεν παρουσιάζει προβλήματα.
"Βατή" σημαίνει ότι το μονοπάτι διακρίνεται εύκολα αλλά μπορεί να παρουσιάζει δυσκολίες κατά τόπους λόγω υπερβολικής βλάστησης
"Κλειστή" σημαίνει ότι το μονοπάτι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί προς το παρόν
"Άγνωστη" σημαίνει ότι δεν είναι γνωστή η κατάσταση του μονοπατιού

Η κατάσταση και η σήμανση των μονοπατιών και των διαδρομών στο Άγιον Όρος μεταβάλλονται συνεχώς. Αν και έχει ληφθεί μέριμνα για την παραγωγή και συνεχή ενημέρωση της κάθε περιγραφής διαδρομής, συμπεριλαμβανόμενης και της συλλογής δεδομένων από επιτόπια έρευνα, η οργάνωση «The Friends of Mount Athos» (Οι Φίλοι του Αγίου Όρους) δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το πόσο τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα είναι ακριβή ή επίκαιρα.
Αντίγραφα των οδηγιών για τις διαδρομές αυτές μπορείτε να βρείτε, δωρεάν, τόσο από την ιστοσελίδα της οργάνωσης www.athosfriends.org, όσο και σε επιλεγμένες τοποθεσίες εντός και εκτός του Αγίου Όρους.

Διατήρηση των Φίλων του Αγίου Όρους από

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου