Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2013

3606 - Ο Γέροντας Παΐσιος και οι νέοιὉ Γέροντας εἶχε διαίτερη πνευματική σχέση μέ τούς νέους. Τούςγαποσε πραγματικά σάν παιδιά του, νδιαφερόταν νά βρον τόν δρόμο τους καί προσευχόταν γι αὐτούς.
Τούς βοηθοσε νά περβον τίς δυσκολίες καί τά προβλήματά τους. Συνέπασχε καί συμπονοσε μαζί τους. Ατοί διαισθανόμενοι τήν μεγάλη του γάπη, το εχαν περιόριστη μπιστοσύνη, το καναν πακοή, καί κυριολεκτικά τόν λάτρευαν. 
βλεπες στό Κελλί του ναρκωμανες, ναρχικούς, παραστρατημένους, ψυχασθενες, μπερδεμένους, πελπισμένους μέχρι ατοκτονίας... φοῦ μέ τίς συμβουλές το Γέροντα μετανοοσαν καί συνέρχονταν, στήν συνέχεια τόν πισκέπτονταν λλοιωμένοι πνευματικά, λλά καί κήρυκες μετανοίας στούς φίλους τους, πού τούς φερναν μαζί τους στόν Γέροντα. Γιά νά φαν  τρόπος βοηθείας σημειώνονται νδεικτικς λίγα περιστατικά:
* Βοήθησε πολλούς τοξικομανεῖς νά ποτοξινωθον. Στήν ρχή κατώρθωνε νά ξυπνήση τό ἐνδιαφέρον τους, νά πικοινωνήση μαζί τους κερδίζοντας τήν ἐμπιστοσύνη τους. Τόν παρακολουθοσαν μέ προσοχή καί δέχονταν τίς συμβουλές του. Πολλοί μέ τήν προσευχή καί τήν βοήθειά του ἀπελευθερώθηκαν πό τό πάθος καί γιναν θερμοί Χριστιανοί καί καλοί οἰκογενειάρχες. λεγε μέ συμπόνια: «Τά καημένα, δέν μπορον νά συμμαζευτοῦν. νεολαία σήμερα χρηστεύεται μόνη της». 
Ὁ ἴδιος τούς δενε τά κορδόνια πό τά παπούτσια, διωχνε τίς μύγες πού τούς ἐνωχλοσαν καί τακτοποιοσε τά μαλλιά τους πού πεφταν στά μάτια τους. Τούς συμβούλευε νά ἐξομολογηθον, νά ζον πνευματική ζωή,νά βροῦν μιά πλ ργασία, γιά νά πασχολονται. Συνιστοσε νά τρνε καρότα καί τούς ἔδινε καί λλες πρακτικές δηγίες. Τούς στελνε σέ κατάλληλο περιβάλλον γιά ἀποτοξίνωση, τούς βοηθοῦσε νά νταχθον στήν κοινωνία καί νά δημιουργήσουν οἰκογένεια.
Κάποιος ναρκωμανής νέος, προσπαθοῦσε νά κόψη τό πάθος του πό τό ποο πέφερε διος καί οκογένειά του. ν καί μέσα του εχε μιά μυδρά καίκαθόριστη εκόνα γιά τόν π. Παΐσιο, ἐν τούτοις στήριξε σ ατόν τήν τελευταία του ἐλπίδα. «Θχει ατός κανένα φάρμακο γιά νά τά κόψω», σκεφτόταν κατηφορίζοντας πρός τήν «Παναγούδα». Μόλις τόν εἶδε ὁ Γέροντας τοῦ επε χαμογελώντας: « λα, λα˙ χω κάτι καλά χάπια γιά σένα», καί τοῦ βαλε στήν φούχτα του λίγα φουντούκια. Πράγματι τά «χάπια» του ἀποδείχθηκαν ποτελεσματικά καί γινε τό θαμα. Ἡ ἐξάρτηση το νέου πό τά ναρκωτικά κόπηκε «μαχαίρι»!  
* Εἶναι πολλές οἱ περιπτώσεις πού μανιώδεις καπνιστές κοψαν τό τσιγάρο χάρη στόν Γέροντα. Τά λόγια του δέν ἦταν πλές συμβουλές λλά εχαν δύναμη.φερναν διάθεση ποστροφς πρός τό τσιγάρο καί κοβόταν πιθυμία νά καπνίσουν. Ἀλλά περισσότερο βοηθοσε μέ τήν προσευχή του.  
* Ὁ Γέροντας θεωροῦσε καταστρεπτική τήν ἐπίδραση τῆς τηλεοράσεως γιά λους καί ἰδιαίτερα γιά τά παιδιά καί τούς νέους. νέφερε μέ πόνο περιπτώσεις παιδιῶν πού ο γονες τους, γιά νά χουν τήν συχία τους, τά φηνανρες νά βλέπουν τηλεόραση, μέ ποτέλεσμα νά καταστρέφωνται διανοητικά, ψυχικά καί σωματικά. Τόνιζε ἐπί πλέον τήν βλάβη πού φέρνει στό σμα μέ τήν ἀκτινοβολία πού κπέμπει στά κυοφορούμενα βρέφη καί στά μικρά παιδιά. Μιλοῦσε κόμη καί γιά δαιμονικές πιδράσεις. Γι' ατό σέ κάθε εὐκαιρία πέτρεπε πό τήν τηλεόραση καί συμβούλευε νά τήν πετάξουν ἀπό τό σπίτι δίνοντας στά παιδιά τους κάτι ἄλλο πνευματικό (βίους γίων,γρυπνίες καί προσκυνήματα) οδέτερο (θα παιχνίδια καί κδρομές).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου