Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2013

3538 - Ο εορτασμός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου κατά την Πανήγυρη της Καλύβης του Αγίου Ακακίου


Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ.
ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ (ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ) ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1759 ΣΤΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ.
ΚΑΛΥΒΗ ΑΓ. ΑΚΑΚΙΟΥ. ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΑ. ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

Μέ τήν χάρη το Θεο τιμήθηκε καί φέτος μνήμη τς Κοιμήσεως τς Θεοτόκου, πότε καί πανηγυρίζει τό περικαλλές παρεκκλήσιο τς Κοιμήσεως τς Θεοτόκου τς Καλύβης το γ. κακίου τς Σκήτης Καυσοκαλυβίων .
Τό παρεκκλήσιο τς Παναγίας εναι τό ρχαιότερο ν λειτουργί σωζόμενο πσρεκκλήσιο τς Σκήτης. Κτίστηκε πάνω πό τόν βράχο το Σπηλαίου το γίου κακίου τό 1747 πό τόν ερομόναχο ων Καυσοκαλυβίτη (+ 1765) κατ᾿ ντολήν το γέροντός του, σίου κακίου το Καυσοκαλυβίτου, δρυτο τόσο τς μώνυμης Καλύβης, σο κσί τς Σκήτης γ. Τριάδος τν Καυσοκαλυβίων. Τοιχογραφήθηκε στά 1759 πό τό ργαστήριο το ερομονάχου Παρθενίου το Σκούρτου το ξ γράφων. Στό πσρεκκλήσιο ατό, νάμεσα σέ λλα κειμήλια, φυλάσσονται τά ερά λείψανα το γίου κακίου  (+ 1730) καθώς καί το σιομάρτυρος Παχωμίου, μαθητο το γίου (+ 1730).
Ο φωτογραφίες πού κολουθον εναι πό τήν φετινή Πανήγυρη στίς 15 / 28 Αγούστου 2013
Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΕ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙ ΤΟΥ ΟΜΩΝΥΜΟΥ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ.
ΚΑΛΥΒΗ ΑΓ. ΑΚΑΚΙΟΥ. ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΑ. ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΣΤΗΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΟΥΣΑ ΚΑΛΥΒΗ ΤΟΥ ΑΓ. ΑΚΑΚΙΟΥ. 15/28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013
Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ.
ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1759 ΣΤΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ.
ΚΑΛΥΒΗ ΑΓ. ΑΚΑΚΙΟΥ. ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΑ. ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ.
ΦΟΡΗΤΗ ΕΙΚΟΝΑ (ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ) ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1753 
ΣΤΟ ΤΕΜΠΛΟ ΤΟΥ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ.
ΚΑΛΥΒΗ ΑΓ. ΑΚΑΚΙΟΥ. ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΑ. ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου