Σάββατο 27 Οκτωβρίου 2012

2112 - Άφες το όρος ως έχει.......Ο γλύπτης και αρχιτέκτων της Αλεξανδρείας Δεινοκράτης είχε προτείνει στον Μ. Αλέξανδρο να κατασκευάσει κολοσσιαίο άγαλμα του στη χερσόνησο που να είναι ορατό από όλο σχεδόν το Αιγαίο πέλαγος. Σκέφτηκε να φτιάξει στον Aθω άγαλμα που, να παριστάνει τον Mέγα Aλέξανδρο, κρατώντας στο αριστερό του χέρι μια πολιτεία, στο δεξί μια κούπα από όπου συγκεντρωμένα τα νερά του βουνού θα χύνονται στη θάλασσα.
....Διασκέδασε ο Aλέξανδρος με την πρόταση και την απέρριψε αμέσως, λέγοντας: «Άφες το όρος ως έχει, αρκεί ότι έτερος βασιλεύς κατέλειπε αΐδιον την αλαζονείαν του διωρύξας τούτο».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου