Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2012

2042 - Τα δύο εικονοστάσια της θαυματουργής Εικόνας της Θεοτόκου ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ, στον Ιερό Ναό του ΠρωτάτουΟ Γεράσιμος Σμυρνάκης στο βιβλίο του ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ (1902) γράφει για τα δύο εικονοστάσια του Ι. Ναού του Πρωτάτου στα οποία τοποθετείται η εφέστιος Εικόνα του Αγίου Όρους ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ:
Όπισθεν της αγίας Τραπέζης εν τω μύακι (=κοίλωμα) του ιερού Βήματος υπάρχει επί λιθοκτίστου βάθρου ύψους 0μ.83 επίχρυσον Σύνθρονον εν ξυλογλυφία, εφ’ ου υπάρχει η θαυματουργός εικών της Θεομήτορος «Άξιόν Εστι» μήκους 0μ.95 : 0μ.68 πλάτους μετ’ επιχρύσου επενδύματος και όλων των Προφητών κύκλω γεγλυμμένων μετά της κάτωθι επ’ αυτού επιγραφής: «Μνήσθητι Δέσποινα Θεοτόκε η προστάτις του Αγίου Όρους του Άθω, πάντων των εν Μοναστηρίοις, σκήταις και κελλίοις Ιερομονάχων και Μοναχών του κοσμήματος της αγίας Σου ταύτης Εικόνος και αξίωσον πάντας της επουρανίου Σου βασιλείας. Ετεχνιτεύθη δια χειρός Ιωάννου υιού Νικολάου Αινίτου κατά το 1836 έτος εν τη ιερά Μονή του Βατοπεδίου, επιμελεία Διονυσίου Αρχιμανδρίτου Βατοπεδινού». Άνωθεν δε της εικόνος επιγέγραπται: «Καρυότισσα Μήτηρ Θεού». Προ της θαυματουργού ταύτης εικόνος καίουσι πέντε αργυραί κανδήλαι.
Προ τινων ετών πλούσιος προσκυνητής Ρώσσος απέστειλε δια την ρηθείσαν εικόνα μέγα επίχρυσον εκ ξύλου εικονοστάσιον, όπερ ετοποθετήθη παρά τον αριστερόν χορόν και προ των στασιδίων των ψαλτών. Εντός τούτου τοποθετούσι την Εικόνα «Άξιόν Εστι» ως έθος εν διαγεγραμμέναις επισήμοις ημέραις, ως κατά την ετήσιον πανήγυριν «της Κοιμήσεως της Θεοτόκου», την «των Χριστουγέννων» μέχρι των Θεοφανείων, την του «Πάσχα» κλπ. Το εικονοστάσιον τούτο φέρει τήνδε την επιγραφήν ρωσσιστί: «Το Εικονοστάσιον τούτο εγένετο εν Πετρουπόλει υπό του εμπόρου Ανδρέα Γαβριήλοβιτς Γρηγορίεβιτς δια την θαυματουργόν εικόνα το Άξιόν Εστι, μνήμης ένεκα της επισκέψεως αυτού εν Άθω και τω εν Καρυαίς Πρωτάτω. Αύγούστου 1892».

Σημ. Αν κάποιος, από τους αναγνώστες αυτής της ανάρτησης, έχει, και θέλει, μπορεί να στείλει φωτογραφία του εικονοστασίου που υπάρχει εντός του Ιερού Βήματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου