Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2012

2034 - Κανὼν παρακλητικὸς εἰς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον «Ἄξιον ἐστίν»
Γεράσιμος μοναχός Μικραγιαννανίτης,
ο υμνογράφος (1905-1991) 

Κανὼν παρακλητικὸς εἰς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον «Ἄξιον ἐστίν»
Ποιηθεῖς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει ὑπὸ
Γερασίμου Μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου
Ὑμνογράφου τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας

εδώ:  


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου