Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2012

2127 - Ἡ Θεσσαλονίκη ἐγέμισε ἀπὸ χιλιάδες ἐπισκέπτες ποὺ ἦλθαν γιὰ τὴν Παναγία καὶ τὸν ἅγιο ΔημήτριοΔΗΛΩΣΗ ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ
τοῦ Παν. Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ.ΑΝΘΙΜΟΥ
Τρίτη 30-10-2012

Θεωρῶ χρέος μου νὰ ἐκφράσω τὴν βαθειὰ εὐγνωμοσύνη μου πρὸς τὸν ἐν Τριάδι Ἅγιο Θεό, πρὸς τὴν Παναγία Μητέρα μας, στὴν ἀπὸ αἰώνων μορφή της στὴν ἱερώτατη εἰκόνα «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ» καὶ πρὸς τὸν ἔνδοξο μεγαλομάρτυρα ἅγιο Δημήτριο τὸν Μυροβλύτη, πολιοῦχο τῆς Θεσσαλονίκης μας, γιὰ τὴν ὁλοκλήρωση μὲ ἐξαίρετη ἐπιτυχία τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων ποὺ ἔγιναν στὴ Θεσσαλονίκη ἀπὸ 13 ἕως 30 Ὀκτωβρίου 2012. Θερμὲς εὐχαριστίες πρὸς ὅλους ὅσοι συνετέλεσαν στὴν ἐπιτυχῆ διοργάνωση τῶν ἐκδηλώσεων καὶ ἰδιαίτερες εὐχαριστίες καὶ πατρικὲς εὐχὲς πρὸς τὸν ὑπέροχο εὐσεβῆ λαό μας, ποὺ ξεπερνώντας τὶς δύσκολες οἰκονομικὲς δυσχέρειες τῆς παρούσης περιόδου συμμετέσχε ἑορταστικὰ στὶς ἐκδηλώσεις γιὰ τὴν ἑορτὴ τοῦ ἁγίου Δημητρίου καὶ γιὰ τὴν ἐπέτειο τῆς συμ-πληρώσεως ἑκατὸ (100) χρόνων ἀπὸ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Θεσσαλονίκης καὶ τῆς Μακεδονίας μας.

Ὑπενθυμίζω τοὺς κεντρικοὺς ἄξονες ἐκδηλώσεων :

1. Ἡ ἔλευση, στὶς 13 Ὀκτωβρίου, τῆς θαυματουργοῦ εἰκόνος «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ» τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὄρος μὲ συνοδεία τοῦ Πρωτεπιστάτου καὶ τριάντα (30) ἁγιορειτῶν μοναχῶν πατέρων. Στὴν ὑποδοχὴ ἦτο καὶ ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος, ὁ ὁποῖος καὶ ἐλειτούργησε. Χιλιάδες πιστοὶ ἀπὸ τὴν Θεσσαλονίκη καὶ ὅλη τὴν Ἑλλάδα, ἀπὸ τὶς γειτονικὲς βαλκανικὲς χῶρες καὶ ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Ῥωσία, ἦλθαν καὶ ἐξακολουθοῦν νὰ ἔρχωνται γιὰ νὰ προσκυνήσουν τὴν Παναγία μας «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ» καὶ συνεχίζουν ἀκόμη καὶ μέχρι τὴν 3η Νοεμβρίου, ὁπότε ἡ Εἰκόνα θὰ ἐπιστραφῇ στὸ Ἅγιον Ὄρος μὲ τὴν συνοδεία τῶν μοναχῶν καὶ ἱερομονάχων πατέρων. Ἡ Θεσσαλονίκη ἐγέμισε ἀπὸ χιλιάδες ἐπισκέπτες ποὺ ἦλθαν γιὰ τὴν Παναγία καὶ τὸν ἅγιο Δημήτριο, δίδοντας μας μεγάλη χαρά.

Η συνέχεια: http://www.imth.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου